Phật giáo

Phật giáo: Kiến thức đạo phật

Hiểu Rõ Phật Giáo Đại Thừa: Ý nghĩa và Nguồn Gốc

Phật giáo Đại thừa (hay Đại thừa) có thể được định nghĩa là một phong trào lớn trong lịch sử Phật giáo có nguồn gốc từ miền Bắc Ấn Độ . Nó được tạo thành từ nhiều trường phái và diễn giải lại những niềm tin, giá trị và lý tưởng cơ bản của…

Ý nghĩa Tứ Diệu Đế trong phật giáo

Trong Phật giáo, Tứ diệu đế (Pāli: catt ā ri ariyasacc ā ni ) được coi là lời dạy đầu tiên của Đức Phật và là một trong những lời dạy quan trọng nhất của Ngài. Họ được gọi là “Tứ Diệu Đế” bởi vì, như Đức Phật nói, “họ là có thật, ( tath …

Thiền Phật giáo là gì? Cách thức thực hành

Có nhiều hình thức thiền và nhiều ý kiến ​​về thiền là gì. Trong khi các con đường tâm linh khác nhau có thể kết hợp thiền định với chiêm nghiệm, cầu nguyện hoặc các thực hành khác, thiền định của Phật giáo thường được kết hợp với chánh…

Thiền Tâm Linh là gì? chìa khóa để thanh công

Về cốt lõi, thiền tâm linh là sự thực hành chánh niệm để kết nối với một cái gì đó vĩ đại hơn, lớn hơn và sâu sắc hơn so với bản thân cá nhân. Nó có vẻ nghịch lý, nhưng con đường dẫn đến kết nối đó đi qua sự tự phản ánh trung thực . Mặc dù…