Xem Ngày Tốt Xấu Năm 2024 - Giáp Thìn

 • Xem giờ tốt hôm nay
 • lịch ngày tốt hôm nay
 • xem lịch ngày tốt năm 2024
 • ngày 17/4/2024 là ngày tốt hay xấu?
 • hôm nay có phải ngày tốt không?

Xem ngày tốt xấu hôm nay 17/04/2024

 • Ngày Dương Lịch: 17-04-2024
 • Ngày Âm Lịch: 09-03-2024
 • Ngày Hoàng đạo, Giờ Tỵ (10G), Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn, Thanh minh
 • Giờ Hoàng Đạo: Kỷ Sửu (1g - 3g) Nhâm Thìn (7g - 9g) Giáp Ngọ (11g - 13g) Ất Mùi (13g - 15g) Mậu Tuất (19g - 21g) Kỷ Hợi (21g - 23g)

Đánh giá: Ngày Tốt

Dương Lịch
15

Tháng 4

Âm Lịch
7

Tháng 3

Ngày Hoàng đạo

Thứ 2: Ngày 15 Tháng 4 Năm 2024 (07/03/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Tý (23g - 1g) Bính Dần (3g - 5g) Đinh Mão (5g - 7g) Canh Ngọ (11g - 13g) Tân Mùi (13g - 15g) Quý Dậu (17g - 19g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn, Thanh minh
Dương Lịch
16

Tháng 4

Âm Lịch
8

Tháng 3

Ngày Hắc đạo

Thứ 3: Ngày 16 Tháng 4 Năm 2024 (08/03/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Mậu Dần (3g - 5g) Canh Thìn (7g - 9g) Tân Tỵ (9g - 11g) Giáp Thân (15g - 17g) Ất Dậu (17g - 19g) Đinh Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Canh Tuất, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn, Thanh minh
Dương Lịch
17

Tháng 4

Âm Lịch
9

Tháng 3

Ngày Hoàng đạo

Thứ 4: Ngày 17 Tháng 4 Năm 2024 (09/03/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Kỷ Sửu (1g - 3g) Nhâm Thìn (7g - 9g) Giáp Ngọ (11g - 13g) Ất Mùi (13g - 15g) Mậu Tuất (19g - 21g) Kỷ Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn, Thanh minh
Dương Lịch
18

Tháng 4

Âm Lịch
10

Tháng 3

Ngày Hắc đạo

Thứ 5: Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024 (10/03/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Canh Tý (23g - 1g) Tân Sửu (1g - 3g) Quý Mão (5g - 7g) Bính Ngọ (11g - 13g) Mậu Thân (15g - 17g) Kỷ Dậu (17g - 19g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Nhâm Tý, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn, Thanh minh
Dương Lịch
19

Tháng 4

Âm Lịch
11

Tháng 3

Ngày Hắc đạo

Thứ 6: Ngày 19 Tháng 4 Năm 2024 (11/03/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Dần (3g - 5g) Ất Mão (5g - 7g) Đinh Tỵ (9g - 11g) Canh Thân (15g - 17g) Nhâm Tuất (19g - 21g) Quý Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Quý Sửu, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn, Cốc vũ
Dương Lịch
20

Tháng 4

Âm Lịch
12

Tháng 3

Ngày Hắc đạo

Thứ 7: Ngày 20 Tháng 4 Năm 2024 (12/03/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Tý (23g - 1g) Ất Sửu (1g - 3g) Mậu Thìn (7g - 9g) Kỷ Tỵ (9g - 11g) Tân Mùi (13g - 15g) Giáp Tuất (19g - 21g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Giáp Dần, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn, Cốc vũ
Dương Lịch
21

Tháng 4

Âm Lịch
13

Tháng 3

Ngày Hắc đạo

CN: Ngày 21 Tháng 4 Năm 2024 (13/03/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Bính Tý (23g - 1g) Mậu Dần (3g - 5g) Kỷ Mão (5g - 7g) Nhâm Ngọ (11g - 13g) Quý Mùi (13g - 15g) Ất Dậu (17g - 19g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Ất Mão, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn, Cốc vũ