Chính Tinh

Luận giải 14 chính tinh trong khoa tử vi chi tiết, ý nghĩa các chính tinh tại các cung, các sao chính tính sẽ lần lượt được chúng tôi tổng hợp và phân tích một cách kỹ lưỡng

Thơ Phú Sao Cự Môn

Ở bài thơ phú 14 chính tinh đã có thơ về các bộ sao. Tuy nhiên chưa có phẩn giải nghĩa, Hôm nay mình chia sẻ thơ phú sao Cự Môn và...

Sao Thiên Cơ - Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Các Cung Khác

Sao Thiên Cơ là một Chính Tinh trong 14 Sao Chính Tinh trong khoa Tử Vi, vì vậy khi luận giải lá số tử vi không thể không nhắc đến...

Sao Thái Âm - Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác Trong Tử Vi

Sao Thái Âm là một trong những bộ sao cực kỳ quan trọng trong khoa tử vi, nó mang nhiều ý nghĩa về sự thành bại của đương số. Cho...

Tính Xấu Của 14 Chính Tinh Khi Ở Mệnh

Mỗi một bộ sao trong khoa tử vi đều có hai mặt, mặt xấu và mặt tốt, ưu điểm và nhược điểm, tùy vào vị trí mà tính chất các bộ sao...

Tham Vũ Sửu Mùi Cách - Tiền Bần Hậu Phú

Tham Lang ở tại Cung Sửu Mùi luôn đi cùng với sao Vũ Khúc, ở cách cục này Tham Lang hành thủy được hành Kim của Sao Vũ Khúc tương...

Mệnh Thất Sát ở Cung Thìn Tuất

Sao Thất Sát khi tọa chủ ở hai cung Thìn, Tuất là cách cục kém, bởi vì lúc này Thất Sát Hãm địa. Hơn nữa cung thìn được gọi là cung...

Sao Vũ Khúc Ở Cung Phu Thê

Sao Vũ Khúc thuộc hành Kim, chủ về cô đơn, cô độc vì thế không phù hợp khi đóng ở cung phu thê. Một khi Vũ Khúc đóng ở Phu Thê thì...

Thái Âm Tại Hợi - Nguyệt Lãng Thiên Môn

Mệnh Thái Âm tại cung Hợi được gọi là Nguyệt Lãng Thiên Môn - Trăng Treo Cổng Trời, Sao Thái Âm tượng là mặt trăng, khi đóng tại cung...

Sao Thiên Phủ - Ý Nghĩa Tại Mệnh và Các Cung

Trong khoa tử vi có tổng cộng 14 chính tính và được chia làm 2 chòm sao Nam và Bắc Đẩu Tinh. Trong đó Sao Thiên Phủ cai quản chòm...

Sao Thái Dương - Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác trong Tử...

Sao Thái Dương là một bộ sao rất quan trọng trong khoa tử vi, là một bộ sao mang nhiều ý nghĩa thành bại trong toàn bộ lá số. Cho...

Sao Liêm Trinh - Ý Nghĩa Tại Mệnh và Cung Khác Trong Tử...

Sao Liêm Trinh là một bộ sao không thể thiếu khi luận giải lá số tử vi. Sao Liêm Trinh được coi là một bộ sao nửa xấu nửa tốt, bởi...

Sao Thiên Lương - Ý Nghĩa Tại Mệnh và Cung Khác

Sao Thiên Lương thuộc chòm Nam Đẩu Tinh, là một bộ sao chủ về Phúc Tinh và Thọ Tinh, cai quản cung Phụ Mẫu, chủ về che trở, ban phước....

Sao Vũ Khúc - Ý Nghĩa Tại Mệnh và Cung Khác Trong Tử Vi

Sao Vũ Khúc là một trong 14 chính tinh trong khoa tử vi, khi nói đến Sao Vũ Khúc người ta liên tưởng ngay đến một bộ sao của sự thương...

Sao Thiên Tướng - Ý Nghĩa Tại Mệnh và Cung Khác Trong Tử...

Sao Thiên Tướng được xếp vào một trong ngũ đại chính tính trong khoa tử vi, bao gồm Sao Tử Vi, Sao Thiên Phủ, Sao Quốc Ấn, Sao Thiên...

Sao Thiên Đồng - Ý Nghĩa Tại Mệnh và Cung Khác

Sao Thiên Đồng là một trong những bộ sao có thể nói là mang rất nhiều đặc tính tốt đẹp trong hầu hết những chính tinh trong khoa tử...

Sao Tham Lang - Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Các Cung Khác

Sao Tham Lang là một bộ sao thuộc chòm Bắc Đẩu Tinh, có lẽ từ trước đến nay cổ nhân tốn rất nhiều giấy mực về bộ sao này và cho đến...

Sao Thất Sát - Ý Nghĩa Tại mệnh Và Các Cung Khác

Sao Thất Sát là một trong những sao mà nhiều người tìm kiếm, kể cả trên sách vở cũng như thông tin trên internet. Tuy nhiên không...

Ý Nghĩa Sao Thiên Đồng ở cung Phu Thê

Phối ngẫu ôn hòa, nam chủ vợ nhỏ nhắn, thông minh kết hôn sớm, vợ săn sóc gia đình, dịu dàng, có chút hơi nhỏ mọn. Nữ chủ lấy chồng...

Sao Thất Sát ở cung Phu Thê

Sao Thất Sát ở cung phu thê khá phức tạp chủ về hung nhiều hơn cát, Thất Sát có thể coi là sát tinh, vì thế khi đóng ở cung phu thê...

Sao Phá Quân – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Phá Quân là một trong 14 bộ chính tinh trong khoa tử vi, Phá Quân là sao chủ về sự hao bại vì thế nó mang nhiều ý nghĩa xấu đặc...

Ý Nghĩa Sao Tử Vi Tại Mệnh Và Các Cung Trong Tử Vi

Sao Tử Vi là một Sao quan trọng bậc nhất trong Khoa Tử Vi, bởi vi nó la sao đế tòa đế tinh (Đế ở đây cũng được hiểu là Đế Vương) cầm...

Sao Thái Dương ở Cung Mệnh

Cổ nhân đối với Thái Dương luôn luôn có một thiên kiến rằng miếu vượng tất cát, lạc hãm tất hung. Gọi là miếu vượng, tức là thời giờ...