Khoa Cung Động Thổ, Cất Nóc Chuẩn Nhất

Theo dõi Tử Vi Cải Mệnh trên ico-google-new.png
  • Viết bởi: Trâm Lê
    Trâm Lê Tôi là người yêu thích về chiêm tinh học, tử vi, phong thủy cổ điển và hiện đại
  • 29 Lượt xem
  • Cập nhật lần cuối 26/10/2023
  • Reviewed By Trần Chung
    Trần Chung Trần Chung là một chuyên gia trong lĩnh vực tử vi, phong thủy, và kinh dịch. Tôi đã học tử vi tại Tử Vi Nam Phái. Tôi nhận luận Giải Lá Số Tử Vi chuyên sâu, tư vấn phong thủy, hóa giải căn số cơ hành qua Zalo: 0917150045

Lướt một vòng trên internet không thấy khoa cúng động thổ, cất nóc mà hầu hết là các bài khấn động thổ. Tuy nhiên lễ động thổ là một trong những lễ rất quan trọng, vì thế không thể khấn nôm mà phải bày biện lễ vật chỉnh tề, đồng thời cần phải có thầy để biết khoa giáo cúng động thổ. Bên cạnh đó cũng cần phải xác định vị trí động thổ một cách chính xác để tránh hung hại trong quá trình xây nhà. Dưới đây tuvicaimenh sẽ chia sẻ cho các bạn về khoa cúng động thổ, cất nóc chuẩn khoa giáo.

Lướt một vòng trên internet không thấy khoa cúng động thổ, cất nóc mà hầu hết là các bài khấn động thổ. Tuy nhiên lễ động thổ là một trong những lễ rất quan trọng, vì thế không thể khấn nôm mà phải bày biện lễ vật chỉnh tề, đồng thời cần phải có thầy để biết khoa giáo cúng động thổ. Bên cạnh đó cũng cần phải xác định vị trí động thổ một cách chính xác để tránh hung hại trong quá trình xây nhà. Dưới đây tuvicaimenh sẽ chia sẻ cho các bạn về khoa cúng động thổ, cất nóc chuẩn khoa giáo.

Khoa Cung Động Thổ, Cất Nóc Chuẩn Nhất

Đại thánh A Di Đà Phật.3 lần

Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Ngũ phương thổ địa mạch hoàng kỳ

Thần trí khôi khôi bất khả ngôn

Lực biến tại chân huy tự chủ

Công bằng ngũ nhạc trấn côn lưu.

Sơn xuyên xứ xứ hồi thiên chúng

Phong thủy trùng trùng đảo hải môn

Ngã đẳng thiện thành cung kính lễ

Hoàng thùy phúc lộc vĩnh trường tồn.

Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát.3 biến

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh

Thập phương hiền thánh nguyễn văn trị

Ngưỡng bằng thánh đức lực gia trì

Nguyện tại kim thời lai giáng phó.

Nam mô bộ bộ đế, rị già rị đá, dị đất đá nga đá ra. 7 biến

Giới hương định hương giữ huệ hương Giải thoát giải thoát tri kiến hương

Quang minh vân đài biến pháp giới Phổ cúng thập phương chư thánh chúng.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. 3 lần

Cung nguyện: Thập phương Tam Bảo thùy từ gia hộ, tam giới chư thánh, ngũ phương ngũ đế, hậu thổ nguyên quân, ngũ nhạc ngũ thiên, quan thánh đế quân, hương phương thổ địa, thổ phủ thần kỳ, nhị thập tứ ký thần quan, nhị thập tứ long thần quản, địa mạch thần quan, nhị thập đỉa mạch thần quan, nhị thập tứ hướng địa mạch thần quan.

Thanh Long- Bạch Hổ, thổ bá thổ hầu, thổ mãnh thổ trọng thần quan, thổ phụ thổ mẫu thổ lương gia thần quan, thổ tử thổ tôn, thổ khảm thổ khôn thần quan, thổ kỳ ngũ phương bát quái chi thần quyến thuộc, kim niên…hành khiển, thái

tuế chí đức tôn thần. Đương cảnh thành hoàng bản thổ đại vương, nhất thiết uy linh thị tòng bộ chúng.

Cẩn tấu: Nam Thiệm Bộ Châu Việt Nam Quốc .. .. hiệu y vu tịnh xứ cư phụng.

Phật thánh hiến cúng….thiên, tiến lễ thượng lương cất nóc, khỏi công động thổ kiến tạo gia đường, kỳ nguyện hưng công thông thuận, gia nội bình an, nhân khang vật thịnh sự.

Kim tín chủ hợp đồng gia dương môn quyến đẳng, tức nhật ngưỡng can.

Thử kim nguyệt cát nhật, kiền thỉnh … .tại xứ tử thuyết lễ động thổ, thượng lương pháp đàn, nhất duyên nhì tán, cung y khoa giáo, pháp sự tuyên hành, ngưỡng mong thánh đức dĩ lai lâm, biểu hương truyền nhi đại tín

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. 3 biến

HƯƠNG HOA THỈNH

NHẤT TÂM PHỤNG THỈNH

Nam mô thiên hoa đài thượng, bách bảo quang trung. Quá hiện vị lai, nhất thiết thường trụ, Phật đà gia tôn. Quá hiện vị lai, nhất thiết thường trụ, Đạt Ma Gta Tạng. Quá hiện vị lai, nhất thiết thường trụ, Tăng Già Da chúng .

DUY NGUYỄN: Thiên thùy bảo cái, địa dũng kim liên, giáng phó pháp diên, thọ tư cúng dàng, hương hoa thỉnh.

NHẤT TÂM PHỤNG THỈNH

Nam mô Vô sắc giới trung, tứ không, tứ thiên, thượng đế. Sắc giới tứ thiền, nhất thập bát thiên thiên đế. Dục giới thiên trung, lục thiên thiên đế. Hiệu thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng thượng đế. Thái thượng tam nguyên, tam phẩm, tam quan đại đế. Nam cực, Bắc đẩu trường sinh tử vi đại đế.

Nhị thập bát tú, thập nhất liệt diệu tinh quân, thập nhị cung phần tôn thần. Tín chủ họp gia sở thuộc, bản mệnh nguyên thần chân quân. Tinh đấu hà hán, vạn tượng cao chân. Chủ thiện phạt ác, hộ thế tứ vương. Bát bộ kim cương, thập nhị dược xoa đại tướng. Bát bộ hộ pháp long thiên, cập càn thát bà, a tu ia, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già. Nhân phi nhân đẳng, nhất thiết bộ thuộc thánh chúng.

DUY NGUYỆN: Từ bi vô lượng, lân mẫn hữu tình, giáng phó pháp diên, thọ tư cúng dàng, hương hoa thỉnh.

NHẤT TÂM PHỤNG THỈNH

Kim niên, kim nguyệt, kim nhật, kim thời. Hư không quá vãng thần tiên. Tứ trực công tào, ngũ phương sứ giả, trì phan đồng tử, dẫn đạo tướng quân, kim niên đương cai vương hành khiển tào phán quan thái tuế chí đức tôn thần.

Bản phủ châu huyện thành hoàng tôn thần. Bản cảnh đường cải xá lệnh thủy thổ chi thần. Hương hoa hữu cảm nhất thiết minh thần. Môn thừa hộ úy. Tỉnh táo long quan. Giám trai sứ giả. Kiên lao địa thần. Pháp duyên hữu cảm, vô lượng thần kỳ, thỉ thánh thị phạm viết u viết hiến.

DUY NGUYỆN: Sâm sâm trì pháp khí, tế tế án kinh văn, giảng phó pháp duyên, thọ tư cúng dàng, hương hoa thỉnh!

3 biến

Bản cảnh thành hoàng thể địa đại vương, ngũ phương ngũ đế long thần. Bản gia đông trù tư mệnh táo phủ thần quân. Bản xứ thổ địa phúc đức chính thần. Ngũ phương long mạch, tiền hậu địa chủ, tiếp dẫn tài thần. Đương cai bản xứ, hậu thổ linh kỳ nguyên quân chúa tể tôn thần. Phổ cập văn quan vũ tướng thị tòng đẳng chúng .

DUY NGUYỆN: Thượng tuân Như Lai giáo sắc, hạ mẫn tín chủ khẩn tình, lai tự phỉ phong, khứ như siết điện, hương hoa thỉnh. 3 lần

Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn, tuyên dương dĩ kính. Giáo hữu an tọa chân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Thánh chúng tòng không lai giáng hạ Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà Tùy phương ứng hiện biến quang minh Nguyện giáng hương duyên an vị tọa.

Án! Tra ma la sa ha. 7lần

Nam mô An Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát. 3 lần

PHỤC VỌNG: Thánh hiền tuy viễn, phàm hữu cảm sĩ giao thông, u hiển nhược thụ cổ hà cầu chi tất ứng. Nguyện giám đan thành chi khẩn, thiêu thân bạc cúng chi nghi. Tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến. Giáo hữu

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô tát phạ đát, tha nga đa, phạ rô chỉ đế, Án! Tam bạt ra, tam bạt ra hồng. 7biến

CAM LỘ THUỶ CHÂN NGÔN

Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra đát điệt tha. Án! Tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha. 7 biến

NHẤT TỰ THỦY LUÂN CHÂN NGÔN
An! Tông tông tông tông . 3 biến

NHŨ HẢI CHÂN NGÔN

Nam mô tam mãn đá một đà nẫm. Án! tông.3 biến

Án phạ nhật la ma ha. Hương hoa phụng hiến 3 biến

Án phạ nhật ra ma ha. Đăng trà phụng hiến 3 biến

Án phạ nhật la ma ha. Quả thực phụng hiến 3 biến

VÔ lượng nhân duyên nhất thiết cúng
Phổ thí pháp giới chư quần sinh
Nhược dĩ hương hoa phổ cúng dường
Duy năng thành tựu Phật công đức.

PHỐ CỦNG DÀNG CHÂN NGÔN

Án! Nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ỉa hộc. 3 biến

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. 3 biến

Thượng lai hiến cúng dĩ tất, hữu sớ tuyên dương, hạnh đối uy quang, nguyện thùy thông thính.

Thượng lai văn sớ tuyên bạch vân chu, sớ đối thánh tiền, dụng bằng phó lô hỏa hóa.

MA HA BÁT NHÃ BA LA
MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.

Vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam Thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề.

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ’ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thiết chú viết:

Yết đế yết đế, bala yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. 3 lần

TÁN BẤT NHÃ

Bát nhã tâm kinh, quán tự tại, cố tâm vô quải ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai, ngũ uẩn không pháp thể chu sa giới. Ngũ uẩn không pháp thể chu sa giới.

Án! Bạt đà na, chi nô sa ha.  7 hoặc 100 biến

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Là hạnh tốt lành,
Vô biên phúc đức sẵn dành chúng sinh.

Nguyện cho tất cả hàm linh,
Thảy đều tỏ ngộ ý kinh diệu huyền.

Nguyện tiêu ba chướng não phiền,
Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh.

Nguyện trừ tội chướng điêu linh,
Hạnh lành Bồ tát thường tinh tấn làm.

Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm,
Hoa sen chín phẩm là hàng mẹ cha.

Hoa nở thấy Phật hiện ra,
Vô sinh chứng ngộ, bạn ta thánh hiền.

Nguyện đem công đức hiện tiền,
Hướng về khắp cả các miền gần xa.

Con và cha mẹ, ông bà,
Chúng sinh giác ngộ, chan hòa pháp thân.

Nam mô Sa Bà thế giới, tam giới đạo sư, tứ sinh từ phụ nhân thiên giáo chủ, thiên bách ức hóa thân bản sư hòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. 3 lần

Tự quy y Phật, Đương nguyện chúng sinh,
Thể giải đại đạo, Phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, Đương nguyện chúng sinh,
Thâm nhập kinh tạng,Trí tuệ như hải.

Tự quy y Tăng, Đương nguyện chúng sinh,
Thống lý đại chúng, Nhất thiết vô ngại.

Hòa nam thánh chúng.

HỒI HƯỚNG KỆ

Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật Tịnh độ.
Thượng báo tứ trọng ân,
Hạ tế tam đồ khổ.

Nhược hữu kiến văn giả,
Tức phát Bồ Đề tâm.

Tận thử nhất báo thân,
Đồng sinh Cực Lạc quốc.

Đăng bình luận thành công! Quản trị viên sẽ phản hồi đến bạn!

Bài viết liên quan

Tìm Hiểu Mẫu Địa Và Địa Mẫu Chân Kinh

Tìm Hiểu Mẫu Địa Và Địa Mẫu Chân Kinh

Bài viết này tôi chia sẻ đến các bạn hiểu thêm đôi chút về Mẫu Địa và bài Kinh Mẫu Địa để các bạn có thể hiểu sâu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Văn Khấn Phủ Tây Hồ Đơn Giản Ai Cũng Đọc Được

Văn Khấn Phủ Tây Hồ Đơn Giản Ai Cũng Đọc Được

Phủ Tây Hồ được xem là đền linh thiêng nhất tại các chùa Hà Nội, nơi đây không chỉ thu hút sự chú ý của người dân Hà Nội, mà ngay cả khách địa phương khác, khách nước ngoài đến thăm quan, thắp hương cầu phúc cho gia đình. Dưới đây là bài văn khấn phủ Tây Hồ chuẩn xác nhất cho bạn mỗi khi đi lễ đền.

Phương pháp chọn giờ tốt

Phương pháp chọn giờ tốt

Khi chọn được ngày lành rồi thì chọn giờ tốt trong ngày để khởi công, khởi sự, là bắt đầu làm cái việc mình định làm ấy. Trong 1 tháng có ngày tốt ngày xấu, thì trong 1 ngày cũng có giờ tốt giờ xấu ( nếu quý vị nào nghiên cứu sâu về quẻ Dịch thì có thể không được giờ thì lấy phút, không được cả quẻ phút thì lấy giây. Nhưng đấy là lấy động liền có quẻ Dịch, không thuộc lĩnh vực chúng ta đang trao đổi ở đây ).