Cách Lập Quẻ Kinh Dịch Theo Thời Gian Nhanh Nhất

  • 1 năm trước
  • 20 Lượt xem

Trước khi gieo quẻ kinh dịch, nên tìm không gian yên tĩnh. Cần tập trung tinh thần, không được xem việc gieo quẻ là trò chơi, một bài thử, phải thật nhất tâm. Nếu không thì sẽ khó có thể dự đoán chính xác do những nguyên nhân khách quan bên ngoài và bản thân tâm thức người gieo vẫn còn ngờ vực. Thành tâm niệm: “Con thành tâm kính xin các ngài Nho – Y – Lý – Số chỉ đường giúp con về sự việc …” rồi lập quẻ.

Trước khi gieo quẻ kinh dịch, nên tìm không gian yên tĩnh. Cần tập trung tinh thần, không được xem việc gieo quẻ là trò chơi, một bài thử, phải thật nhất tâm. Nếu không thì sẽ khó có thể dự đoán chính xác do những nguyên nhân khách quan bên ngoài và bản thân tâm thức người gieo vẫn còn ngờ vực. Thành tâm niệm: “Con thành tâm kính xin các ngài Nho – Y – Lý – Số chỉ đường giúp con về sự việc …” rồi lập quẻ.

1. Quy đổi năm – tháng – ngày – giờ (âm lịch) động tâm đổi ra số thứ tự

 Năm:

Năm Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi
Số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tháng:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ngày: Theo số ngày của lịch âm.

Giờ:

Cách Lập Quẻ Kinh Dịch Theo Thời Gian Nhanh Nhất

2. Tính tổng số của Năm, Tháng, Ngày.
3. Tính tổng số của Năm, Tháng, Ngày, Giờ.
4. Lấy cả hai tổng số cho 8, lấy số dư còn lại quy đổi ra đơn quái theo bảng tra bên dưới.

– Nếu ta được tổng số dưới 8 thì quy đổi luôn, không cần chia.

Số 1 2 3 4 5 6 7 8
Đơn quái Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn

Lưu ý:

– Tổng số của Năm, Tháng, Ngày chia cho 8 lấy số dư quy đổi làm thượng quái trước.

– Tổng số của Năm, Tháng, Ngày, Giờ chia cho 8 lấy số dư quy đổi làm hạ quái sau.

– Mỗi đơn quái luôn có 3 hào – 3 vạch.

_ Tổng chia hết cho 8 ta được đơn quái Khôn (8).

5. Ghép hai đơn quái vừa tìm được thành quẻ chính (quẻ kép):

– Thượng quái xếp ở trên.

– Hạ quái xếp ở dưới.

6. Từ quẻ chính lập quẻ hỗ

– Theo thứ tự của sáu vạch từ dưới lên của quẻ chính, lấy các hào 5, 4, 3 lập thành quẻ thượng của quẻ hỗ.

– Lấy hào 4, 3, 2 lập thành quẻ hạ của quẻ hỗ.

7. Tính quẻ biến

– Lấy tổng của Năm, Tháng, Ngày, Giờ động tâm chia cho 6 tìm số dư, đó là hào động của quẻ (dư 1 là động hào 1, dư 2 là động hào 2, … dư 6 là động hào 6).

– Hào động là hào biến vạch liền dương (+) biến thành vạch đứt âm (-) , vạch đứt âm (-) biến thành vạch liền dương (+).

– Từ quẻ chính, ta tìm đến vị trí hào động biến đổi âm (-) thành dương (+), dương (+) thành âm (-) được quẻ biến.
8. Sau khi lập xong quẻ chính, quẻ hỗ , quẻ biến ta tiến hành luận quẻ. Cần lưu ý người luận phải có kiến thức tượng tận về dịch lý, vốn kiến thức sâu rộng, một lòng công tâm thì mới có thể luận quẻ chính xác.

Ví dụ: Ngày 13/7/2021 Dương Lịch. Lúc 7 giờ 3 phút sáng.

Bước 1: Quy ra âm lịch là ngày 4 tháng 6 năm Tân Sử giờ Giáp Thìn.

Bước 2: Cộng năm – tháng – ngày ( Âm lịch) : 2+6+4 = 12.

Bước 3: Cộng năm – tháng – ngày – giờ : 2+6+4+5 = 17.

Bước 4: Ta lấy 12 chia cho 8 được 1 dư 4. Số 4 ứng với đơn quái là Chấn (Thượng Quái).

Ta lấy 17 chia cho 8 được 2 dư 1. Số 1 ứng với đơn quái là Càn (Hạ Quái).

Bước 5: Ghép 2 đơn quái thành quẻ chính: Ta lập được Quẻ dịch là Lôi Thiên Đại Tráng.

Bước 6: Lập quẻ hỗ:

Lấy hào 5, 4, 3 lập thành quẻ thượng của quẻ hỗ: Ta được thượng quái là Đoài.

Lấy hào 4, 3, 2 lập thành quẻ hạ của quẻ hỗ: Ta được hạ quái là Càn.

Vậy quẻ hỗ là: Quẻ Trạch Thiên Quải.

Bước 7: Lập quẻ biến:  Lấy 17 chia cho 6 được 2 dư 5. Vậy động hào 5.

Lôi Thiên Đại Tráng động hào 5: Hào 5 đang là hào âm biến thành hào dương nên ta lập được quẻ dịch là Trạch Thiên Quải.

Chúc các bạn lập quẻ và luận quẻ thành công.

Trần Chung

Trần Chung là một chuyên gia trong lĩnh vực tử vi, phong thủy, và kinh dịch. Tôi đã học tử vi tại Tử Vi Nam Phái. Tôi nhận luận Giải Lá Số Tử Vi chuyên sâu, tư vấn phong thủy, hóa giải căn số cơ hành qua Zalo: 0917150045


Cập nhật lần cuối 3 tuần trước

Bài viết liên quan

Quẻ 38: Hỏa Trạch Khuê

Quẻ 38: Hỏa Trạch Khuê

Trần Chung
Trần Chung 9 tháng trước

*Quẻ Hỏa Trạch Khuê: Quẻ hung. Khuê có nghĩa là quái dị, trái với đạo lý thông thường. Tính nết kì quái, trái ngược với đạo lý, cho nên có hình tượng “buôn lợn bán dê”. Quẻ có điềm long đong lận đận, có sự nghi ngờ, nghi kị lẫn nhau. Khuyên người nên có lòng khoan dung độ lượng, chớ nên nhìn bề ngoài mà phán xét vội.

Quẻ 58: Thuần Đoài

Quẻ 58: Thuần Đoài

Trần Chung
Trần Chung 9 tháng trước

*Quẻ Thuần Đoài: Quẻ cát. Đoài có nghĩa là vui vẻ, lâm sự mà vui. Vì vậy nó có hình tượng “nhân trời mưa đánh vữa”. Quẻ có điềm “vô cùng thuận tiện”, là quẻ cát trong kinh dịch. Khuyên người họp bàn cùng nhau giảng nghĩa lý, đạo đức, rồi cùng nhau thực hành (dĩ bằng hữu giảng tập), để giúp ích cho nhau mà hai bên cùng vui vẻ.

Quẻ 21: Hỏa Lôi Phệ Hạp

Quẻ 21: Hỏa Lôi Phệ Hạp

Trần Chung
Trần Chung 9 tháng trước

*Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp: Quẻ bình. Phệ Hạp có nghĩa là ngậm lại, là nghiền nát để hợp. Quẻ chỉ thời vận xấu, có nhiều trở ngại, khó thi thố tài năng, phải là người có quyền thế cao, có quyền tạo dụng luật pháp, mà lại sáng suốt có tài mới phá vỡ được bế tắc, người bình thường khó có cơ hội tốt. Nên răn đe, sửa chữa từ những lỗi lầm nhỏ để tránh hậu họa nặng nề về sau.