Bài Văn Khấn Tứ Phủ Ngắn Gọn, Đầy Đủ, Chuẩn Nhất, Chi Tiết Nhất

Theo dõi Tử Vi Cải Mệnh trên ico-google-new.png
 • Viết bởi: Trâm Lê
  Trâm Lê Tôi là người yêu thích về chiêm tinh học, tử vi, phong thủy cổ điển và hiện đại
 • 102 Lượt xem
 • Cập nhật lần cuối 26/10/2023
 • Reviewed By Trần Chung
  Trần Chung Trần Chung là một chuyên gia trong lĩnh vực tử vi, phong thủy, và kinh dịch. Tôi đã học tử vi tại Tử Vi Nam Phái. Tôi nhận luận Giải Lá Số Tử Vi chuyên sâu, tư vấn phong thủy, hóa giải căn số cơ hành qua Zalo: 0917150045

Dưới đây là bài văn khấn khi đi lễ đền tứ phủ dành cho những Thanh Đồng, Đạo Quan. Khi đi lễ tại các Đền Mẫu, Đền Quan hoăc bất kỳ đền thờ Thánh nào đều có thể khấn theo bài văn khấn này. (Chẳng hạn như bạn khấn quan hoàng mười, hoàng bảy bảo hà, đền quan giám sát, quan đệ ngũ tuần tranh, thậm chí là đi lễ đền mẫu Liễu Hạnh hay lễ Tản Viên Sơn Thánh cũng có thể dùng bài khấn này.)

Dưới đây là bài văn khấn khi đi lễ đền tứ phủ dành cho những Thanh Đồng, Đạo Quan. Khi đi lễ tại các Đền Mẫu, Đền Quan hoăc bất kỳ đền thờ Thánh nào đều có thể khấn theo bài văn khấn này. (Chẳng hạn như bạn khấn quan hoàng mười, hoàng bảy bảo hà, đền quan giám sát, quan đệ ngũ tuần tranh, thậm chí là đi lễ đền mẫu Liễu Hạnh hay lễ Tản Viên Sơn Thánh cũng có thể dùng bài khấn này.)

Trong trường hợp bạn không phải là thanh đồng đạo quan thì vẫn có thể khấn theo bài khấn này được, tuy nhiên cũng không nhất thiết phải khấn chi tiết tên từng Vị Thánh, hoặc nếu bạn không phải con nhà thánh thì có thể học thuộc để đi lễ và có bài khấn chuẩn nhất.

Bài văn khấn dành cho thanh đồng đạo quan, con nhang đệ tử.

Lưu ý: Dưới đây là bài văn khấn chi tiết và chuẩn nhất mà tôi từng biết đến, do trên thực tế tôi cũng có căn số và đi lễ đã được nhà thánh sang tai là chuẩn.

Bài Văn Khấn Tứ Phủ Ngắn Gọn, Đầy Đủ, Chuẩn Nhất, Chi Tiết Nhất

Bài văn khấn tứ phủ công đồng chuẩn nhất

Bài văn khấn tứ phủ chuẩn nhất như sau:

(Con niệm nam mô a di đà phật)3

 Con lậy 9 phương trời 10 phương chư phật, chư phật 10 phương

 • Con lậy Đức chúa tiên ông
 • Con lậy Đức phật tiên bà
 • Con lậy quan thế âm bồ Tát
 • Con nam mô vô lượng thường trụ tam bảo chư đại bồ tát
 • Con nam mô tăng thừa đằng giác chư vị bồ tát
 • Con nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
 • Con nam mô Ngọc phật đương lai hạ sinh đương di lặc tôn vương phật
  Thiên phủ- nhạc phủ- địa phủ-thủy phủ chư vị thánh đế
 • Con nam mô thập bát Long thần hộ giáo gia lam chấn tể Ngọc điện bệ hạ
  Tả văn hữu võ các quan
 • Con xin tấu lậy tam phủ công đồng tứ phủ bạn linh công đồng đại đế
 • Con xin tấu lậy Đức vua cha Ngọc hoàng thượng đế hiệu thiên chí tôn kim quyết Ngọc hoàng Đại Đế Ngọc bệ hạ. Tả quan nam tào hữu quan Bắc đẩu
 • Con xin tấu lậy thánh mẫu cửu trùng thiên
 • Con xin tấu lậy hội đồng thánh mẫu
 • Con xin tấu lậy thánh mẫu thượng thiên
 • Con xin tấu lậy thánh mẫu địa tiên đệ nhị Quỳnh hoa dung liễu hạnh công chúa
 • Con xin tấu lậy thánh mẫu đệ tam thoải phủ
 • Con xin tấu lậy thánh mẫu đệ tứ lê mại đại vương bạch anh quản trưởng sơn lâm sơn trang công chúa

Con xin tấu lậy quan lớn trần triều Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương

 • Công đồng trần triều
 • Con xin tấu lậy trần triều vương phụ, vương mẫu, vương phi phu nhân
 • Con xin tấu lậy vương huynh , vương đệ ,vương nữ, vương tử , vương tế ,vương tôn, tướng tá bộ hạ các quan tả hữu 2 hàng

Con xin tấu lậy chúa ba sơn lâm sơn trang thập vị tiên nàng

Con xin tấu lậy tam vị chúa Mường

 • Chúa ba đệ nhất thượng thiên
 • Chúa bà đệ nhị nguyệt hồ
 • Chúa bà đệ tam lâm thao
 • Chúa bà cafe
 • Tiên chúa thác bờ hoà bình
 • Chúa ba bản cảnh 5 phương
 • Hội đồng chúa bói
 • Hội đồng chúa chữa
 • Hội đồng chúa Mường

Con xin tấu lậy 5 dinh quan lớn 10 dinh các quan

 • Con xin tấu lậy ngũ vị tôn quan
 • Quan lớn đệ nhất thượng thiên
 • Quan lớn đệ nhị giám sát
 • Quan lớn đệ tam thoải phủ
 • Quan lớn đệ tứ khâm sai
 • Quan lớn đệ ngũ tuần tranh

Con xin tấu lậy tứ phủ thánh chầu

 • Chầu cả thượng thiên
 • Chầu nhị thượng ngàn
 • Chầu tam thoải phủ
 • Chầu tứ khâm sai
 • Chầu 5 suối lân
 • Chầu 6 lục cung
 • Chầu 7 kim giao
 • Chầu 8 bát nàn
 • Chầu 9 sòng sơn
 • Chầu 10 đồng mỏ
 • Chầu bé bắc lệ

Con xin tấu lậy tứ phủ thánh hoàng

 • Hoàng cả thượng thiên
 • Hoàng đôi thượng ngàn
 • Hoàng bơ thoải phủ
 • Hoàng tứ khâm sai
 • Hoàng 5 suối lân
 • Hoàng 6 lục cung
 • Hoàng 7 bảo hà
 • Hoàng 8 bát nùng
 • Hoàng 9 cờn môn
 • Hoàng 10 trấn thủ nghệ an

Con xin tấu lậy tứ phủ thánh cô

 • Cô cả thượng thiên
 • Cô đôi thượng ngàn
 • Cô bơ thoải phủ
 • Cô tứ khâm sai ( ỷ la)
 • Cố 5 suối lân
 • Cô 6 sơn trang
 • Cô 7 kim giao
 • Cô 8 đồi chè
 • Cô 9 sòng sơn
 • Cô 10 đồng mỏ
 • Cô bé Bắc lệ ,cô bé suối ngang, cô bé bản đền ( điện)
 • đôi cô cam đường

Con xin tấu lậy tứ phủ thánh cậu

 • Cậu cả thương thiên
 • Cậu đôi thượng ngàn
 • Cậu bơ thoái phủ
 • Cậu tứ khâm sai
 • Cậu 5 suối lân
 • Cậu 6 lục cung
 • Cậu 7 bảo hà
 • Cậu 8 bát nàn
 • Cậu 9 sòng sơn
 • Cậu 10 đồng mỏ
 • Cậu bé Bắc lệ , cậu bé đồi ngang, cậu bé bản đền ( điện )
 • Các quan hạ ban ngũ dinh, ngũ tướng , ngũ hổ thần quan, thanh xà đại tướng , bạch xà đại quan
 • Con tấu lậy quan…. vương hành khiển chi Đức tôn thần
 • Quan bản cảnh thành hoàng bản thổ đại vương , quan thổ công chúa đất chư vị tôn thần bản xứ, quan đông trù tư mệnh táo phủ thần quân phu nhân thần vị

Con lạy gia tiên tiền tổ dòng tộc họ………..

Tổ cô mãnh cậu họ………..

Cô đỏ, cậu đỏ, bé đỏ tại gia họ…………….

Hôm nay cát nhật đương thời ngày…… tháng…… năm…..

Đệ tử con…………… Tuổi…….Trú tại…………………

Vạn lạy bách bái, tay chấp chân quy, mang miệng về tâu mang đầu về bái yết cửa Đình (đền)………. Tại địa chỉ……… Xin…………

Cầu cho đất nước Việt Nam được quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, đất nước được thái bình, nhà nhà được no ấm.

Đệ tử con Đầu đội lệnh mệnh làm tôi, hai vai làm kiệu bắc ghế cha mẹ, ngồi bắc ngai cha mẹ ngự độ cho con yên căn yên mệnh, yên sổ thiên đình, thương mại hanh thông, công danh thành đạt, bản mệnh bình an, gia đình hạnh phúc, Tài như xuyên chí, lộc tựa vân lai, 3 tháng hè, 9 tháng đông, Xuân được tươi như hoa, được mát như nước, Phụng sự Đình thần tam tứ phủ, Phụng sự bản đền (điện) mãn bóng xế chiều thay hoa lọc nước.

Cầu cho con được cao tay bói, giỏi tay đồng, tay ấn, tay lệnh, tay phù, tay phép. Cho con cứu người khổ, độ người u mê, cứu đâu được đắc đấy.

Lưu ý: Cho dù là bạn là thanh đồng, đệ tử hay là đồng thầy thì khi lễ cần phải thành tâm, quỳ trên sập một cách đàng hoàng, đọc nhẹ nhàng chứ không được đọc to quá dễ làm ảnh hưởng đến người khác. Trong trường hợp bạn đọc to và lấn át giọng của người ngồi bên cạnh, như vậy sẽ không được chứng.

Nếu như trên sập đang có nhiều người (thuộc đoàn lễ khác) đang lễ mà bạn không còn chỗ thì có thể đợi cho đoàn lễ đó khấn xong rồi mới được lên sập khấn. Nếu chen lấn và đẩy đoàn khác sang một bên thì cũng không được chứng, đơn giản vì bạn đang sân si cho rằng đoàn đó ngồi lâu và không được phép ngồi như vậy, Tuy người ta khấn lâu quá cũng không hay cho lắm, nhưng bạn cũng không được lên sập đọc to hơn và đẩy  họ sang một bên.

Bài văn khấn tứ phủ ngắn gọn khi đi lễ đền

Bài khấn này dành riêng cho những người hay đi lễ đền phủ những không phải là thanh đồng, cũng không phải là con nhang đệ tử nhà thánh. Trường hợp các bạn đi cùng các Đồng Thầy thì lúc này Đồng Thầy kêu thay lạy đỡ cho bạn rồi thì bạn cũng không cần phải khấn, lúc này bạn chỉ cần thành tâm theo lễ là được. Bài khấn như sau:

Nam mô a. di đà phật .( 3 lần )

Con xin tấu  lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.

Con lạy toàn thể. chư phật, chư tiên, chư thánh.

Con lạy: ………..( tên. thánh chủ bản. đền. Ví dụ, đến đền quan tam ta. khấn: Con lạy quan lớn đệ tam thoải phủ)

Đệ tử con tên. là:…………. tuổi:……….

Ngụ tại: số nhà……………..……Phường (xã)…………Quận (huyện)…….Thành phố (tỉnh)……Việt Nam

Hôm nay, (nếu nói rõ ngày tháng thì càng tốt), Đệ tự con đến. đây có chút hương. hoa, phẩm quả, lễ mặn (chú ý dâng. gì thì kêu đó nghe – không. có lễ mặn mà kêu lễ mặn là phải tội đó, nên nhớ không bày lễ mặn ở cung phật) Kính dâng lên các chư tiên, chư thánh để. cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời gian qua. Vừa qua, được. sự lưu tâm độ trì. của các ngài mà công việc (Nếu. đã xin việc gì cụ. thể mà thành công. thì xin trình bày ) của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con. xin được cảm tạ. và lễ tạ tất cả. các Ngài.

Hôm nay, chúng con. tới đây với tất cả lòng thành kính. Cúi xin các ngài phù, hộ độ trì cho con. các việc sau: ( Nêu. cụ thể các việc cần. xin; các khó khăn. có thể gặp phải .và có thể cả hướng. định giải quyết ra sao).

Lưu ý: Khi đến Đình, Đền tứ phủ cần phải ăn mặc gọn gàng (nếu có quần áo phật tử thì càng tốt). Các bạn nữ không nên mặc váy, cũng không nên mặc áo cộc tay hay áo sát nách đến Đền nhé.
Đăng bình luận thành công! Quản trị viên sẽ phản hồi đến bạn!

Bài viết liên quan

Ông Hoàng Bơ Thoải Phủ Là Ai? Sự Tích Và Đền Thờ

Ông Hoàng Bơ Thoải Phủ Là Ai? Sự Tích Và Đền Thờ

Ông Hoàng Bơ (Quan Hoàng Bơ) Thoải Phủ là một trong Thập Vị Ông Hoàng trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ Việt Nam. Cứ vào ngày 26/06 âm lịch hằng năm, các con hương từ thập phương lại nô nức về chiêm bái cửa đền thờ vị thánh Hoàng Bơ để cầu tài lộc, bình an.

Sự Tích Cậu Bé Bản Đền

Sự Tích Cậu Bé Bản Đền

Trong Đạo Mẫu, Tứ Phủ Thánh Cậu có ngôi vị thấp nhất. Về thân thế và thần tích của các Thánh Cậu trong Tứ Phủ Thánh Cậu gần như không có tài liệu vào ghi chép lại.

Cô Tư Ỷ La Là Ai? Thánh Tích Và Đền Thờ Cô

Cô Tư Ỷ La Là Ai? Thánh Tích Và Đền Thờ Cô

Đến với Tuyên Quang, tại Km4 rẽ trái vào đường làng Tiên Lũng khoảng 100m bạn sẽ thấy ngôi đền nhỏ mà rất uy nghiêm, đó chính là đền Mẫu Ỷ La thờ Cô Tư Ỷ La. Người ta truyền rằng Cô ban lộc, sự bình an, sức khỏe và yên bình đến với muôn phương.