Tìm Hiểu Mẫu Địa Và Địa Mẫu Chân Kinh

Theo dõi Tử Vi Cải Mệnh trên ico-google-new.png
  • Viết bởi: Trâm Lê
    Trâm Lê Tôi là người yêu thích về chiêm tinh học, tử vi, phong thủy cổ điển và hiện đại
  • 76 Lượt xem
  • Cập nhật lần cuối 26/10/2023
  • Reviewed By Trần Chung
    Trần Chung Trần Chung là một chuyên gia trong lĩnh vực tử vi, phong thủy, và kinh dịch. Tôi đã học tử vi tại Tử Vi Nam Phái. Tôi nhận luận Giải Lá Số Tử Vi chuyên sâu, tư vấn phong thủy, hóa giải căn số cơ hành qua Zalo: 0917150045

Bài viết này tôi chia sẻ đến các bạn hiểu thêm đôi chút về Mẫu Địa và bài Kinh Mẫu Địa để các bạn có thể hiểu sâu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tôi đã từng đi lễ tại Đình Đền Ứng Thiên (tại số 7 ngõ 152 – Láng Hạ, Hà Nội), tại Đây có thờ Mẫu Địa. Rất nhiều người đến đây lễ vào ngày mùng 1 và hôm rằm, điều đặc biệt là hầu hết những người đến lễ chủ yếu là dân bất động sản với ý niệm đi cầu xin buốn bán được bất động sản. Thế nhưng chưa ai hiểu sâu về ý nghĩa và tìm hiểu mẫu địa là ai. Bài viết này tôi chia sẻ đến các bạn hiểu thêm đôi chút về Mẫu Địa và bài Kinh Mẫu Địa để các bạn có thể hiểu sâu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Thần Tích về Mẫu Địa

Tìm Hiểu Mẫu Địa Và Địa Mẫu Chân Kinh

Địa mẫu chân kinh

Hậu Thổ là vị tôn thần thuộc về Tứ Ngự trong hệ Tam Thanh. Danh hiệu đầy đủ của Ngài là: Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Đức Quang Đại Hậu Thổ Hoàng Địa Kì.

Theo sách: Động Huyền Linh Bảo Hà Đồ Ngưỡng Tạ Tam Thập Lục Thổ Hoàng Trai Nghi có nói:

Đạo Giáo Thần Tiên có thần vị của 36 Thiên Đế và 36 Thổ Hoàng., dân gian mỗi khi làm lễ động thổ, thượng lương, an trạch, trấn trạch, làm cầu, làm đường v. v…phải có Lễ cúng tạ Thổ Hoàng để cầu cho nhà cửa yên ổn, cầu đường thông suốt,

Thổ Hoàng giáng phúc tiêu trừ tai nạn cho người trong gia đình và ngoài đường sá.

Ngày Thánh đản của bà Hoàng Thiên Hậu Thổ vào ngày 18 tháng 3 âm lịch khắp nơi đăng hương tế lễ cầu mong bà phù cho nhiều đất đai mua bán thuận buồm, tiền bạc nhiều, vô tai vô hạn (Phật tử bái hương cầu xin gọi bà là Địa Mẫu hoặc gọi là Phật Mẫu )

Mùa xuân tháng 2 niên hiệu Thiên Huống bảo tượng thứ hai(1069) Vua Lý Thánh Tông dẫn quân theo đường biển đánh chiêm thành. nguyên phi Ỷ Lan lúc ấy mới sinh hoàng tử thứ hai được giao giúp việc ở kinh sư (Thăng Long). Quân sĩ rầm rộ kéo đi, đến biên giới nhưng gặp phía Chiêm Thành phòng thủ kiên cố,nên Đại Việt đánh mãi không được. đêm ấy trong thuyền ngự vua đang ngủ mơ màng,ngoài trời mưa to gió lớn sóng biển dâng cuồn cuộn. bỗng thấy một người con gái hiện ra trước mặt. nhà vua ngồi dậy để tiếp đón,người con gái chừng 20 tuổi nét măt thanh tú chẳng khác nào tiên nga mặc quần áo giản dị. Nhà vua đang ngỡ ngàng thì người con gái đã nói

Tôi là linh khí của cõi đất ở nước Nam. Lần xuất chinh này có tôi âm phù thế nào cũng toàn thắng. Nói xong người con gái ấy vụt biến đi ngay.

Ngày hôm sau vua mời Tăng Thống Huệ Lâm đến thắp hương và tụng chân kinh cầu nguyện.

Bài vị thờ thần ghi rõ “Hậu Thổ phu nhân”theo như lệnh của nhà vua,sau khi cúng thần xong trời quang mây tạnh. Quả nhiên trận ấy quân sĩ đại thắng.

Huệ Lâm tâu với vua rằng lần này đi chiến trận được thánh nữ phùn giúp,linh khí của cõi nước nam tất phải được thờ ở chốn kinh đô. Vậy xin bệ hạ được rước về thăng long để xứng đáng với địa vị cao quý của thần. Co giết mổ gia súc để tế thần và ăn mừng.

Về tới kinh đô nhà vua cho chọn khu đất cao ráo ở làng An lăng(tức làng Láng)gọi là đền ứng thiên thờ “Hậu Thổ đại phu nhân”

Đến thời Lý Anh Tông trị vì (1138-1175) trong nước xảy ra hạn hán nạn mất mùa xảy ra. Quần thần xin với nhà vua lập đàn tế trời,tế thần Hậu Thổ phu nhân làm lễ quốc tế.

Quả nhiên sau khi lễ xong dân chúng làm ăn được mùa,sản vật trong nước dồi dào. Những khi hạn hán hay sâu bệnh,việc đại sự của quốc gia đến cầu đảo đều được ứng nghiệm.

Đến triều Trần năm Trùng Tu thứ nhất (1285) thần đã từng hiển linh giúp Trần Nhân Tông bảo hộ đất nước và vua phong thần là “Hậu Thổ thần địa kì nguyên quân” . Năm Hưng Long 21 đời Trần Anh Tông gia phong thêm 4 chữ  “Ứng thiên hóa dục”.

Từ triều Lý, đến tiết lập xuân lễ quốc tế mổ gia súc tế thần và phải đem một con trâu bằng đất nặn, để ở dưới đền thờ thần.

(Hậu Thổ đứng trong tứ ngự thờ thần tiên của đạo giáo từ ngàn xưa đã bảo hộ nguyên khí của nước Nam, từ đời xưa các bậc thiên tử vua chúa đã từng thờ và được bà bảo hộ.

Đến ngày nay rất nhiều các vị thần tiên mà nhân gian lãng quên. Các đền thờ, đình, miếu,quán. Đó là các vị chân nhân, thánh nhân,thần nhân, tiên nhân bảo hộ đất nước, quê hương làng xóm con người Việt Nam.

Địa Mẫu Chân Kinh

盘古初分我当尊

阴阳二气配成婚

万物本赖风和雨.

Bàn Cổ sơ phân ngã đương tôn

Âm dương nhị khí phối thành hôn

Vạn vật bản lại phong hòa vũ.

开堂先念地母经

上奉高真亲欢喜

下保万民永安宁

Khai đường tiên niệm địa mẫu kinh

Thượng phụng cao chân thân hoan hỉ

Hạ bảo vạn dân vĩnh an ninh

地是地来天是天

阴阳二气紧相连

统天统地统三光.

Địa thị địa lai thiên thị thiên

Âm dương nhị khí khẩn tương liên

Thống thiên thống địa thống tam quang.

包天包地包乾坤

坎离震兑当四柱

乾坤艮巽是为天

Bao thiên bao địa bao can khôn

Khảm ly chấn đoái đương tứ trụ

Can khôn cấn tốn thị vi thiên

地母本是戊己土

包养先天与后天

天君本是玄童子.

Địa mẫu bản thị mậu kỷ thổ

Bao dưỡng tiên thiên dữ hậu thiên

Thiên quân bản thị huyền đồng tử.

他聋我哑配成双

神与气和化天地

气与神和产贤人

Tha lung ngã ách phối thành song

Thần dữ khí hòa hóa thiên địa

Khí dữ thần hòa sản hiền nhân

真气为母母是气

真神为子子是神

阴阳会合真造化.

Chân khí vi mẫu mẫu thị khí

Chân thần vi tử tử thị thần

Âm dương hối hợp chân tạo hóa.

造化天地产贤君

虽然不会人言语

三九二八时时行

Tạo hóa thiên địa sản hiền quân

Tuy nhiên bất hội nhân ngôn ngữ

Tam cửu nhị bát thời thời hành

子母不离怀胎孕

身怀有孕十年整

十月胎足卦爻定.

Tử mẫu bất ly hoài thai dựng

Thân hoài hữu dựng thập niên chỉnh

Thập Nguyệt thai túc quái hào định.

胎满产出六贤君

天皇地皇人皇氏

伏羲轩辕与神农

Thai mãn sản xuất lục hiền quân

Thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng thị

Phục Hy hiên viên dữ Thần Nông

伏羲能化天合地

阴阳二气八卦分

神农皇帝治五谷.

Phục Hy năng hóa thiên hợp địa

Âm dương nhị khí bát quái phân

Thần Nông hoàng đế trị ngũ cốc.

轩辕皇帝治衣襟

饮食衣服从此起

留下后世照样行

Hiên viên hoàng đế trị y khâm

Ẩm thực y phục tùng thử khởi

Lưu hạ hậu thế chiếu dạng hành

三界诸佛从我出

菩萨不离母一身

各位诸神不离我.

Tam giới chư tiên tùng ngã xuất

Bồ tát bất ly mẫu nhất thân

Các vị chư thần bất ly ngã.

离我何处去安身

东南西北四部洲

春夏秋冬我造成

Ly ngã hà xứ khứ an thân

Đông nam tây bắc tứ bộ châu

Xuân hạ thu đông ngã tạo thành

江河湖海不离我

万国九州我长成

历代帝王不离我.

Giang hà hồ hải bất ly ngã

Vạn quốc cửu châu ngã trưởng thành

Lịch đại đế vương bất ly ngã.

大小皇官我养成

天下五岳仙山境

山林树木我造成

Đại tiểu hoàng quan ngã dưỡng thành

Thiên hạ Ngũ Nhạc tiên sơn cảnh

Sơn lâm thụ mộc ngã tạo thành

庶民百姓不离我

五谷六米我长成

七十二样不离我.

Thứ dân bách tính bất ly ngã

Ngũ cốc lục mễ ngã trưởng thành

Thất thập nhị dạng bất ly ngã.

万物草木我长成

人活在世吃用我

死后还在我怀中

Vạn vật thảo mộc ngã trưởng thành

Nhân hoạt tại thế cật dụng ngã

Tử hậu hoàn tại ngã hoài trung

各府州县不离我

庵观寺院我体成

大小贤神是我塑.

Các phủ châu huyện bất ly ngã

Am quan tự viện ngã thể thành

Đại tiểu hiền thần thị ngã tố.

诸佛金身我功成

黄金本是四方宝

想坏世上多少人

Chư tiên kim thân ngã công thành

Hoàng kim bản thị tứ phương bảo

Tưởng khôi thế thượng đa thiểu nhân

金银财宝从我出

看来不离我一身

各国王子把我敬.

Kim ngân tài bảo tùng ngã xuất

Khán lai bất ly ngã nhất thân

Các quốc vương tử bả ngã kính.

累代地王把我尊

国王为我动干戈

那个敬我地母身

Lũy đại địa vương bả ngã tôn

Quốc vương vi ngã động can qua

Na cá kính ngã địa mẫu thân

绫罗彩缎从我出

花木菜果我长成

酸甜辣苦从我出.

Lăng la thải đoạn tùng ngã xuất

Hoa mộc thái quả ngã trưởng thành

Toan điềm lạt khổ tùng ngã xuất.

四季药苗我长成

葱蒜韭菜从我出

姜糖古月我长成

Tứ quý ước miêu ngã trưởng thành

Thông toán cửu thái tùng ngã xuất

Khương đường cổ nguyệt ngã trưởng thành

天下男女多生病

地母万药造生成

男女口中无滋味.

Thiên hạ nam nữ đa sinh bệnh

Địa mẫu vạn ước tạo sinh thành

Nam nữ khẩu trung vô tư vị.

油盐酱醋我造成

样样都是我造出

万般都是我造成

Du diêm tương thố ngã tạo thành

Dạng dạng đô thị ngã tạo xuất

Vạn bàn đô thị ngã tạo thành

地母心血都费尽

地母费了无边心

老娘为儿更为女.

Địa mẫu tâm huyết đô phí tận

Địa mẫu phí liễu vô biên tâm

Lão nương vi nhân cánh vi nữ.

儿女忘了我的恩

吃喝穿戴娘造化

造化发生我长成

Nhi nữ vong liễu ngã đích ân

Cật hát xuyên đội nương tạo hóa

Tạo hóa phát sinh ngã trưởng thành

变卖银子你们用

哪个提念我一声

世上诸物不离我.

Biến mại ngân tử nâm môn dụng

Na cá đề niệm ngã nhất thanh

Thế thượng chư vật bất ly ngã.

万物还是娘生成

本来土产生一物

无数包藏六道行.

Vạn vật hoàn thị nương sinh thành

Bản lai thổ sản sinh nhất vật

Vô số bao tàng lục Đạo Hàng.

世上只知天为大

地母敢大天一层

天上一点甘露水.

Thế thượng chỉ tri thiên vi đại

Địa mẫu cảm đại thiên nhất tằng

Thiên thượng nhất điểm cam lộ thủy.

地下田苗五谷生

虽然降下是好雨

还是地母骨体精

Địa hạ điền miêu ngũ cốc sinh

Tuy nhiên giáng hạ thị hảo vũ

Hoàn thị địa mẫu cốt thể tinh

龙藏千里不离我

风雨还是地母生

母不与龙起风云.

Long tàng thiên lí bất ly ngã

Phong vũ hoàn thị địa mẫu sinh

Mẫu bất dữ long khởi phong vân.

看龙何处有雨行

龙也无处把身隐

呼雷闪电露了形

Khán long hà xứ hữu vũ hành

Long dã vô xứ bả thân ẩn

Hô lôi thiểm điện lộ liễu hình

说来说去都是我

世上怎知我苦心

劳碌辛苦地母受.

Thuyết lai thuyết khứ đô thị ngã

Thế thượng chẩm tri ngã khổ tâm

Lao lục tân khổ địa mẫu thụ.

好穿好吃儿女行

地母昼夜不合眼

合眼众是有灾星

Hảo xuyên hảo cật nhi nữ hành

Địa mẫu trú dạ bất hợp nhãn

Hợp nhãn chúng thị hữu tai tinh

地母一时打个盹

鳌鱼翻身一扫平

也无天来也无地.

Địa mẫu nhất thời đả cá truân

Ngao ngư phiên thân nhất tảo bình

Dã vô thiên lai dã vô địa.

世上成了一场空

诸佛逃走天涯外

菩萨逃走永无穷

Thế thượng thành liễu nhất trường không

Chư tiên đào tẩu thiên nhai ngoại

Bồ tát đào tẩu vĩnh vô cùng

君民人等尽皆无

天地神贤似火焚

无东无西无南北.

Quân dân nhân đẳng tận giai vô

Thiên địa thần hiền tự hỏa phần

Vô đông vô tây vô nam bắc.

万物尽皆如灰尘

参透发笔地母意

地母光明度此身

Vạn vật tận giai như hôi trần

Tham thấu phát bút địa mẫu ý

Địa mẫu quang minh độ thử thân

地母发笔灵芝现

地母真炁结月成

性命保全精神合.

Địa mẫu phát bút linh chi hiện

Địa mẫu chân 炁 kết nguyệt thành

Tính mệnh bảo toàn tinh thần hợp.

精神气合我造成

仙佛圣贤忘

要知地母名和姓

鸿蒙未判老混沌

Tinh thần khí hợp ngã tạo thành

Tiên tiên thánh hiền vong

Yếu tri địa mẫu danh hòa tính

Hồng mông vị phán lão hỗn độn

寿活十二万年载

九千六百刻时辰

出世受了千万苦.

Thọ hoạt thập nhị vạn niên tái

Cửu thiên lục bách khắc thời thần

Xuất thế thụ liễu thiên vạn khổ.

不料地母闪了空

婴儿姹女无一个

坐在长江放悲声

Bất liệu địa mẫu thiểm liễu không

Anh nhi xá nữ vô nhất cá

Tọa tại Trường Giang phóng bi thanh

若要母子重相见

除非子丑另开天

真经一百八十二.

Nhược yếu mẫu tử trọng tương kiến

Trừ phi tử sửu lánh khai thiên

Chân kinh nhất bách bát thập nhị.

句句说的是真言

家家都把地母敬

五谷丰收乐太平

也无大灾与大难.

Cú cú thuyết đích thị chân ngôn

Gia gia đô bả địa mẫu kính

Ngũ cốc phong thu lạc thái bình

Dã vô đại tai dữ đại nạn.

善男信女享康宁

若还不听地母话

五谷不收吃不成

若还不信地母话.

Thiện nam tín nữ hưởng khang ninh

Nhược hoàn bất thính địa mẫu thoại

Ngũ cốc bất thu cật bất thành

Nhược hoàn bất tín địa mẫu thoại.

大劫大难活不成

地母十月十八生

家家诵念地母经

香灯供果排齐整.

Đại kiếp đại nạn hoạt bất thành

Địa mẫu Thập Nguyệt thập bát sinh

Gia gia tụng niệm địa mẫu kinh

Hương đăng cúng quả bài tề chỉnh.

做会诵经申表文

有人传我地母经

子孙万代受皇恩

夫人传我地母经.

Tố hội tụng kinh thân biểu văn

Hữu nhân truyền ngã địa mẫu kinh

Tử tôn vạn đại thụ hoàng ân

Phu nhân truyền ngã địa mẫu kinh.

代代儿女满堂兴

人人传我地母经

五男二女香烟生

男女忌戊敬地母.

Đại đại nhi nữ mãn đường hưng

Nhân nhân truyền ngã địa mẫu kinh

Ngũ nam nhị nữ hương yên sinh

Nam nữ kị mậu kính địa mẫu.

荣华富贵万万春

处处立坛把戊忌

地母保命救众生

方方立坛把戊忌.

Vinh hoa phú quý vạn vạn xuân

Xứ xứ lập đàn bả mậu kị

Địa mẫu bảo mệnh cứu chúng sinh

Phương phương lập đàn bả mậu kị.

地母化生显贤灵

谢恩答报虚空母

连修庙宇把香焚

塑画母像人朝敬.

Địa mẫu hóa sinh hiển hiền linh

Tạ ân đáp báo hư không mẫu

Liên tu miếu vũ bả hương phần

Tố họa mẫu tượng nhân triều kính.

才算孝子儿女心

及早诚心把功赶

莫把银钱放在心

虚空地母把令挂.

Tài toán hiếu tử nhi nữ tâm

Cập tảo thành tâm bả công cản

Mạc bả ngân tiền phóng tại tâm

Hư khống địa mẫu bả lệnh quải.

脱凡成圣登天庭

大中大孝大结果

大慈大仁永长生

地母勅封莲花增.

Thoát phàm thành thánh đăng thiên đình

Đại Trung Đại hiếu đại kết quả

Đại từ đại nhân vĩnh trường sinh

Địa mẫu 勅 phong liên hoa tăng.

吾国果成大罗京

男女尽成大罗体

极乐宝殿万古名

Ngô quốc quả thành đại la kinh

Nam nữ tận thành đại la thể

Cực lạc bảo điện vạn cổ danh

无上虚空地母玄化养生保命慈尊大慈尊 ( 一拜)

Vô thượng hư khống địa mẫu huyền hóa dưỡng sinh bảo mệnh từ tôn đại từ tôn (nhất bái)

Mậu nhật kị

逢戊子,  戊寅,  戊辰,  戊午,  戊申,  戊戌.  此六戊日.  不可烧香诵经.  不动土,  不砍伐,  不鸣钟鼓法器.  犯之神明拷身.  罪咎极大.  不可不慎.

Phùng Mậu tý, Mậu dần, Mậu thìn, Mậu ngọ, Mậu thân, Mậu tuất. Thử lục Mậu nhật. Bất khả thiêu hương tụng kinh. Bất động thổ, bất khảm phạt, bất minh chung cổ pháp khí. Phạm chi thần minh khảo thân. Tội cữu cực đại. Bất khả bất thận. (Thần Tiên qui định những ngày Mậu tiên giới hồi triều tấu thiện ác, nhân gian không tụng kinh ,động thổ hoặc làm việc lớn sẽ không tốt)

Đăng bình luận thành công! Quản trị viên sẽ phản hồi đến bạn!

Bài viết liên quan

Xem Ngày Tốt Xấu Tế Lễ, Cúng Lễ Thần Thánh Bí Truyền

Xem Ngày Tốt Xấu Tế Lễ, Cúng Lễ Thần Thánh Bí Truyền

Ngày làm lễ là một trong những ngày rất quan trọng, trước khi làm lễ cúng bất kỳ, một điều không thể bỏ qua đó chính là chọn ngày lành tháng tốt, giờ tốt lành để tiến hành làm lễ. Thông thường việc chọn ngày giờ đẹp để làm lễ hoặc làm điều gì đó sẽ dựa vào sự việc và tuổi của gia chủ, tuy nhiêm hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị các ngày làm lễ (đại lễ) được cho rằng là truyền thuyết bí truyền để lại.

Xem Ngày Cắt Tóc - Cắt Tóc Ngày Nào Để May Mắn Cả Tháng?

Xem Ngày Cắt Tóc - Cắt Tóc Ngày Nào Để May Mắn Cả Tháng?

Cắt tóc ngày nào trong tháng để được may mắn cả tháng ? Đây có thể là câu hỏi của nhiều người, với những người không duy tâm thì việc cắt tóc ngày nào cũng chẳng sao, thế nhưng chắc chắn một điều rằng rất hiếm khi người ta cắt tóc vào mùng một. Cũng như những kiêng kỵ trong cuộc sống khác như ăn thịt chó, ăn thịt vịt hay ăn cá mè đầu tháng, Việc cắt tóc hay cắt móng tay đầu tháng cũng được nhiều người kiêng kỵ

Chọn ngày tốt dựa theo nhị thập bát tú

Chọn ngày tốt dựa theo nhị thập bát tú

Chọn ngày theo nhị thập bát tú là phương pháp gì? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây