Phú Tử Vi Cung Điền – Lê Quang Lăng

0

Nội dung chính [Hiện]

Trong Tử Vi Đẩu Số chia ra làm 12 cung, Cung điền miêu tả về Điền Trạch, Thờ Cúng, Tài Sản đất cát, Vị trí đất, Cung điền cũng là nơi con người ta hành xử, đối xử với nhau trong nhà…. và còn nhiều vấn đề khác thể hiện trong cung Điền. Bản thân tôi là một học trò đam mê tử vi, và sở thích sưu tầm những bài thơ phú hay, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một bài Phú Tử Vi Cung Điền do Thầy Tôi đúc kết từ hàng vạn lá số khác nhau và xin được chia sẻ đến mọi người.

Xem thêm: Phú tử vi Lê Quý Đôn

Phú Tử Vi Cung Điền

Bây giờ bàn đến Điền Cung
Lộc tồn thiên mã ung dung thanh nhàn
Hoa cái đài các giang san
Người hầu kẻ giúp tân toan mấy kỳ
Điền kia mà có Long Trì
Giếng hoang phá bỏ, cạnh kê bếp bàn
Ở điền mà có quý quang
Cúng thờ lễ tiết khang trang cửa nhà
Cự Môn Địa Võng Thiên La
Gần đình,sát chợ ấy là ở lâu
Đường Phủ Nguyệt Đức giao cầu
Lầu son gác tía nơi đâu kinh thành
Thanh Long ấy tượng rồng xanh
Được ngai đất phát an lành cháu con
Tử Vi đóng ở cung điền
Nhà này phải có trang viên thư phòng
Đất xây mà có Thiên Đồng
Xưa là ao ruộng tổ tông lấp bồi
Thái Âm vốn thuỷ cùng đôi
Thái Dương vuông vức để ngôi tam kỳ
Thiên Phủ tinh thổ miễn chê
Ở lâu phát phú gốc đề gốc đa
Vũ Khúc ấy số lắm nhà
Phú gia địch quốc ắt là không sai
Tham Lang thuỷ tổ các loài
Chăn nuôi bất lợi góc nhà mạch long
Tây phương phải xét kỳ công
Nam phương phạm đến khó lòng an cư
Phá Quân đất tổ có dư
Đến đời hậu xét phải chừa thứ huynh
Thất Sát chỗ ấy thực tình
Xưa là khu đất đao binh chiến thời
Quý quang tả hữu toạ ngồi
Vuông thành hai lối ở người dựng xây
Mặt tiền rộng rãi là đây
Kình Dương Bạch Hổ chỗ này đáng lo
Xưa kia nhà xác chả thờ
Xưa kia bãi đống hay mơ âm phần
Thiên Cơ ngộ Hoả ở gần
Có cây sét đánh,có lần hoả tai
Kiếp Sát độc nhất cùng Thai
Tử Tuyệt Không Kiếp có ai thọ bền?
Đà La Hoá Kỵ chiếu xiên
Đệ huynh giành giật ưu phiền về sau
Điền Cung Tử Phủ giao cầu
Đất đai tổ nghiệp về sau giao mình
Hoá Khoa Khôi Việt Văn Tinh
Thập tam sinh đất thánh nhân học kỳ
Phượng Các là đất phương Phi
Giải Thần đẹp đẽ, thế cao vuông bằng
Thiên Địa mà ngộ Giải Thần
Cúng thờ tiên tổ phúc phần về sau
Xét điền phải nhớ lấy câu
Vuông thành sắc cạnh ở lâu thọ kỳ
Ngõ sâu thế đất chữ “CHI”
Hoạ sinh từ đó, khí nhà không lên
Ao sâu đất méo chả bền
Xét tường hoạ phúc cho nên mới rành
Tam Thai Bát Toạ đồng tranh
Phú gia có tiếng nổi tranh nhất vùng
Ở nhà chớ ở ngõ cùng
Xây nhà tránh vấp Thiên Cung Hổ tàng
Tránh ngày nguyệt kỵ tam nương
Tránh ngày thổ kỵ…tìm đường dựng xây
Địa Kiếp Tang Tuế ma đầy
Kình Dương Kiếp Sát đất này có vong
Thái Tuế cũng đất khá hung
Giữ gìn hoà khí trung dung an nhàn…..

— Phú tử vi cung điền – Tác giả Lê Quang Lăng —