Tử Vi

Tử Vi

Chia sẻ kiến thức tử vi, an sao lá số tử vi, xem tử vi chuyên sâu 12 cung của lá số. Giới thiệu ý nghĩa các sao, chính tinh, phụ tinh trong đồ hình lá số tử vi, các kiến thức tử vi từ cơ bản đến chuyên sâu..

Vòng Đào Không Sát Trong Khoa Tử Vi

Đào Hoa - Thiên Không - Kiếp Sát hay Thiếu Dương - Tử Phù - Phúc Đức, gọi tắt là Đào Không Sát hay Dương Tử Phúc đều là một, nằm trong...

Bật Mí Về Hồng Không Cô Quả Trong Khoa Tử Vi

Bộ Sao Hồng Không Cô Quả hầu hết ứng vào các chuyện tình cảm của con người, hầu hết những người có bộ Hồng Không Cô Quả này đều vất...

Luận Bàn Vòng Âm Long Trực Trong Tử Vi

Người tam hợp Mệnh ôm vòng Âm Long Trực đa số là người hiền lành, nhẹ nhàng, tính thiện lương, tín tâm tín lễ. Đẹp nhất là tại Mệnh...

Tứ Linh Là Gì - Ý Nghĩa Tứ Linh Trong Tử Vi

Tứ Linh Trong Khoa Tử Vi bao gồm 4 sao : Hoa Cái, Thanh Long (hoặc Long trì), Bạch Hổ và Phượng Các. Đối với người sinh tuổi âm (sinh...

Sao Thiên Đồng - Ý Nghĩa Tại Mệnh và Cung Khác

Sao Thiên Đồng là một trong những bộ sao có thể nói là mang rất nhiều đặc tính tốt đẹp trong hầu hết những chính tinh trong khoa tử...

Sao Tham Lang - Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Các Cung Khác

Sao Tham Lang là một bộ sao thuộc chòm Bắc Đẩu Tinh, có lẽ từ trước đến nay cổ nhân tốn rất nhiều giấy mực về bộ sao này và cho đến...

VÒNG BÁC SĨ - LỘC TỒN - Cách An Và Ý Nghĩa 12 Sao

Nếu như trong Kinh Dịch có Thuyết Tam Tài ( Thiên - ĐỊa - Nhân) thì trong Tử Vi cũng có 3 vòng đó là vòng Tràng Sinh, Vòng Bác Sĩ...

VÒNG TRÀNG SINH - Cách An 12 Sao Và Ý Nghĩa Từng Sao

Vòng tràng sinh hay còn gọi là vòng trường sinh là một trong 3 vòng cơ bản trong khoa tử vi (Tràng Sinh, Thái Tuế và Lộc Tồn) mà bất...

Sao Thất Sát - Ý Nghĩa Tại mệnh Và Các Cung Khác

Sao Thất Sát là một trong những sao mà nhiều người tìm kiếm, kể cả trên sách vở cũng như thông tin trên internet. Tuy nhiên không...

Sao Thất Sát ở cung Phu Thê

Sao Thất Sát ở cung phu thê khá phức tạp chủ về hung nhiều hơn cát, Thất Sát có thể coi là sát tinh, vì thế khi đóng ở cung phu thê...

Xem bói tình yêu qua 14 chính tinh trong tử vi

Trong tất cả các môn bói toán hay chiêm bốc thì tử vi có một cái nhìn đa chiều nhất, toàn diện nhất, Trong lá số tử vi chia ra làm...

Sao Phá Quân – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Phá Quân là một trong 14 bộ chính tinh trong khoa tử vi, Phá Quân là sao chủ về sự hao bại vì thế nó mang nhiều ý nghĩa xấu đặc...

Sao Thiên La, Địa Võng – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Thiên La và Sao Địa Võng là hai sao đặc biệt trong khoa tử vi, nó bao hàm nhiều ý nghĩa về nhân quả cũng như nghiệp chướng của...

Luận Giải TUẦN TRIỆT Chi Tiết, Dễ Hiểu Trong Tử Vi

Tuần Triệt là những bộ sao cuối cùng trong khoa tử vi do Tử Vi Cải Mệnh biên soạn. Sao Tuần Và Triệt rất khó hiểu với nhiều người,...

Sao Hóa Quyền – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Hóa Quyền là bộ sao Tứ Hóa được Tử Vi Cải Mệnh viết cuối cùng, đương nhiên cũng không có bất kỳ trình tự nào cho Tứ Hóa hết, Hóa...

Sao Hóa Lộc – Kiến Thức Hay Trong Tử Vi

Sao Hóa Lộc là một sao mà ai cũng thích, đặc biệt khi đóng ở các cung Mệnh, Tài, Quan, Phu Thê thì thật là tuyệt vời, Hóa Lộc là sao...

Sao Hóa Kỵ – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Hóa Kỵ là một sao rất nhiều người không ưa, là một sao nằm trong Tứ Hóa mà gần như ai cũng không thích Sao này nằm ở mệnh, thế...

Sao Hóa Khoa – Khoa Bảng, Văn Chương & Hóa Giải Tai Ách

Sao Hóa Khoa là một trong những bộ sao đẹp nhất trong khoa tử vi, chủ về khoa bảng, văn chương, học hành thông tuệ, trí tuệ hơn người...

Sao Tả Phù, Hữu Bật – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Tả Phù và Sao Hữu Bật bàng tinh, có tác dụng phò tá cho các bộ sao khác đi cùng, nó cũng có thể phò suy và cũng có thể phò thịnh....

Sao Thiên Giải, Địa Giải – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Thiên Giải và Sao Địa Giải là hai sao phúc thiên tinh cứu giải nhỏ trong bộ môn Tử Vi, được an theo tháng sinh. Thiên có nghĩa...

Sao Ân Quang, Thiên Quý – Bộ Sao Đẹp Nhất Trong Tử Vi

Sao Ân Quang và Sao Thiên Quý là bộ sao đẹp nhất trong khoa tử vi, có thể nói đây là bộ sao gần như không có ý nghĩa xấu nào, đóng...

Sao Thiên Trù Ở Mệnh Và Các Cung Khác

Sao Thiên Trù cũng được coi là sao Thiên Lộc, Thiên Trù tượng trưng cho Bếp Nhà Trời, chủ về ăn uống, lương thực, chủ về khả năng...

Sao Tam Thai, Bát Tọa – Ý Nghĩa Tại 12 Cung Trong Tử Vi

Sao Tam Thai và Sao Bát Tọa là hai Cát tinh trong khoa tử vi, đóng ở cung nào làm tốt cho cung đó, đây là một bộ sao có nhiều ý nghĩa...

Sao Linh Tinh, Hỏa Tinh – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Linh Tinh Và sao Hỏa Tinh là 2 bộ sao nằm trong bộ lục sát tinh trong khoa tử vi, khi đã là sát tinh thì nó mang nhiều tính chất...

Sao Địa Không, Địa Kiếp – Sát Tinh Hạng Nhất Trong Tử Vi

Sao Địa Không và Sao Địa Kiếp là hai sát tinh hạng nhất trong khoa tử vi, đây là bộ sao được xếp vào hạng tối hung tinh, tối hung...

Sao Thiên Y – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Thiên Y có vị trí đồng cùng với Thiên Riêu, cùng khởi sinh tại cung Sửu, là nơi giao hoan của đất trời (Thái Dương – Thái Âm đồng...

Sao Thiên Riêu – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Thiên Riêu – (hoặc Thiên Diêu) là một trong ba sao được gọi là ám tinh trong khoa tử vi, ba ám tinh là Thiên Riêu, Đà La, Hoa...

Sao Lưu Niên Văn Tinh – Đệ Nhất Khoa Bảng Trong Tử Vi

Sao Lưu Niên Văn Tinh được an theo thiên can của năm sinh, có vị trí luôn cách sao Lộc Tồn 2 cung về phía trước, do đó nên sao luôn...

Sao Thai Phụ, Phong Cáo – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Thai Phụ và Sao Phong Cáo luôn có vị trí nằm trong tam hợp của nhau, kẹp ở giữa là sao Văn Khúc, cách mỗi sao một cung. Tuy luôn...

Sao Văn Xương, Văn Khúc – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Văn Xương và Sao Văn Khúc là một cặp sao rất quan trọng trong khoa tử vi, nếu như nói Sao Văn Xương là khiếu trời cho thì Sao...

Sao Thiên Quan, Thiên Phúc – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Thiên Quan và Sao Thiên Phúc có tên gọi khác là Thiên Quan Quý Nhân và Thiên Phúc Quý Nhân. Với vị trí được an theo hàng Can của...

Sao Lưu Hà – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Lưu Hà có đặc tính thuộc Thủy, chủ về ác bại tinh, Lưu Hà có nghĩa dòng nước trong mát, nhẹ nhàng, nhưng sâu thẳm, lặng lẽ, tuy...

Sao Thiên Khôi, Thiên Việt – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Thiên Khôi và Sao Thiên Việt được coi là một cặp phúc thiện tinh trong Tử Vi, Thiên Khôi và Thiên Việt có tên gọi chung là Thiên...

Sao Quốc Ấn – Tại Mệnh Và Ở Cung Khác

Sao Quốc Ấn luôn nằm trong tam hợp của sao Lộc Tồn, sao Quốc Ấn được tượng trưng là ấn tín của trời ban, thể hiện cho quyền chức,...

Sao Đường Phù – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Đường Phù là cát tinh, chủ sự thành công, may mắn, chủ yếu liên quan đến điền đản, Sao Đường Phù được an theo vị trí của Quốc...

Sao Đà La – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Đà La được xếp vào lục bộ sát tinh hạng nhất trong khoa tử v, Bao gồm Kình Đà, Không Kiếp, Linh Hỏa. Sao Đà La luôn cùng tổ hợp...

Sao Kình Dương – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Kình Dương là một bộ sao nằm trong lục bộ sát tinh trong khoa tử vi, bao gồm Kình Đà, Không Kiếp, Linh Hỏa. Do đó đây là bộ sao...

Sao Lộc Tồn Tại Mệnh Và Cung Khác Trong Tử Vi

Sao Lộc Tồn còn hay được gọi với cái tên khác là Thiên Lộc, chủ về tước lộc trời cho, tước lộc vua ban, chủ về sự may mắn, tài lộc...

Sao Thiên Tài, Thiên Thọ Trong Khoa Tử Vi

Sao Thiên Tài và Sao Thiên Thọ cũng như Mệnh và Thân, Mệnh là gốc của Thân, tượng trưng cho tiền vận (trước 30 tuổi) và hậu vận (sau...

Sao Đẩu Quân Tại Mệnh Và Các Cung Khác Trong Tử Vi

Sao Đẩu Quân luôn được an theo vị trí của sao Thái Tuế, vì thế Sao Đẩu Quân như một bậc bề tôi có trách nhiệm lớn đứng sau Thái Tuế,...