Ý nghĩa Sao Tử Vi ở Cung Điền Trạch

  • 1 năm trước
  • 33 Lượt xem

Sao Tử Vi là đế tinh, không có vị trí hãm địa nên khi vào các đại hạn, hay tiểu hạn tại các cung miếu, vượng hay đắc địa hoặc đồng cung với các sao Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc thì rất tốt mọi việc đều may mắn, thuận lợi.

Sao Tử Vi là đế tinh, không có vị trí hãm địa nên khi vào các đại hạn, hay tiểu hạn tại các cung miếu, vượng hay đắc địa hoặc đồng cung với các sao Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc thì rất tốt mọi việc đều may mắn, thuận lợi. Nếu gặp Khôi, Việt thì càng vẻ vang hơn. Riêng các vị trí bình hòa như Tý, Hợi, Mão, dậu thì năng lực sẽ kém tốt hơn, nhưng nếu gặp bất lợi thì khó tránh khỏi. Sao Tử Vi gặp các sát tinh Không, Kiếp, Kỵ, Hình thì bị đau ốm, bệnh hoạn hoặc mất của hay bị kiện tụng. Gặp Kình, Đà, Kỵ thị bị đau ốm hay bị lừa gạt. Đặc biệt khi Tử Vi gặp Tuần và Triệt ở cả đại hạn lẫn tiểu hạn lại thêm Kình, Đà, Không, Kiếp (chưa kể các nguyệt hạn, nhật hạn và thời hạn) như một vị vua mà bị nhiều quân phiến loạn vây hãm thì tính mạnh có thể bị lâm nguy.

Ý nghĩa Sao Tử Vi ở Cung Điền Trạch

Cung Điền Trạch ở Tý

 Là số nhà đất bình thường, yên ổn. Giữ được sản nghiệp, nghề nghiệp của tổ tiên. 

Nói chung sao Tử Vi cùng Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật thì có nhiều cửa nhà và đất.

Nhưng nếu lại gặp thêm các sao Kình Dương, Đà La, Linh Tinh, Hỏa Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, dẫu có cửa nhà, đất đai thì cũng bán hết rồi lại có.

Tử Vi hợp với hành của Mệnh và gặp các sao đồng cung khác cũng hợp với hành của Mệnh thì có nhiều nhà nhiều đất đai.

Người mạng Hỏa gặp Tử Vi, ở Cung Điền Trạch, nếu đi cùng Phượng Các, Thiên Hỷ, và Hỷ Thần thì tạo được nhiều nhà đất, hoặc đẹp đẽ.

Nếu Mệnh có nhiều sao Tài như là Lộc Tồn, Hóa Lộc thì lại có nhiều thêm lên.

Nếu có Hỷ Thần, Thiên Hỷ, Tấu Thư, Văn Xương, Văn Khúc lại cùng với Địa Không, Địa Kiếp thì tổ nghiệp để lại cho bao nhiêu cũng bán hết nhưng lại tạo được đủ số bán đi.

Như Mệnh có Thiên Không, mà Cung Điền Trạch có Tử Vi gặp TUẦN, TRIỆT là người ấy bỏ làng đã hai đời rồi.

Nếu Mệnh có sao xấu và Đại Hao, Tiểu Hao thì người ấy có nơi cư trú thuộc đất của người ta, hoặc là nhà thờ đất của người ta, hoặc đất của bên vợ hoặc bên chồng, hoặc được bè bạn, chánh phủ chu cấp, về sau cũng có nhà và đất.

Tử Vi ở Cung Điền Trạch dù bị hãm và gặp sao xấu nào cũng có nơi ăn chốn ở, hoặc được quý nhân giúp đỡ cửa nhà.

Tử Vi đắc địa, đất đai, nhà cửa đều có, cùng Kình Dương, Đà La, Linh Tinh, Hỏa Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, TUẦN, TRIỆT tuy có nhưng bán hết.

Tử Vi mà có thêm các sao Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, LộcTồn, Hóa Lộc, Hóa Kỵ thì mua sắm được nhiều lắm.

Cung Điền Trạch ở Sửu

Có sao Phá Quân đồng cung

Dù có nhà đất của ông bà, cha mẹ để lại cũng không được hưởng, hoặc chỉ được hưởng trong một thời gian ngắn, hoặc có được hưởng nhưng không ở được, phải đi xa. Về sau tạo dựng nhà đất bền vững. Trong đời có lần gặp tai nạn về đi đường.

Nói chung sao Tử Vi cùng Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật thì có nhiều cửa nhà và đất.

Nhưng nếu lại gặp thêm các sao Kình Dương, Đà La, Linh Tinh, Hỏa Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, dẫu có cửa nhà, đất đai thì cũng bán hết rồi lại có.

Tử Vi hợp với hành của Mệnh và gặp các sao đồng cung khác cũng hợp với hành của Mệnh thì có nhiều nhà nhiều đất đai.

Người mạng Hỏa gặp Tử Vi, ở Cung Điền Trạch, nếu đi cùng Phượng Các, Thiên Hỷ, và Hỷ Thần thì tạo được nhiều nhà đất, hoặc đẹp đẽ.

Nếu Mệnh có nhiều sao Tài như là Lộc Tồn, Hóa Lộc thì lại có nhiều thêm lên.

Nếu có Hỷ Thần, Thiên Hỷ, Tấu Thư, Văn Xương, Văn Khúc lại cùng với Địa Không, Địa Kiếp thì tổ nghiệp để lại cho bao nhiêu cũng bán hết nhưng lại tạo được đủ số bán đi.

Như Mệnh có Thiên Không, mà Cung Điền Trạch có Tử Vi gặp TUẦN, TRIỆT là người ấy bỏ làng đã hai đời rồi.

Nếu Mệnh có sao xấu và Đại Hao, Tiểu Hao thì người ấy có nơi cư trú thuộc đất của người ta, hoặc là nhà thờ đất của người ta, hoặc đất của bên vợ hoặc bên chồng, hoặc được bè bạn, Nhà Nước chu cấp, về sau cũng có nhà và đất.

Cung Điền Trạch ở Dần

Có sao Thiên Phủ đồng cung

Là số có nhiều nhà đất, được thừa hưởng của cha mẹ, người thân, dễ có nhà đất, đi đâu cũng có nơi ăn chốn ở ổn định, có quý nhân giúp đỡ về nhà đất.

Nếu có sao Hóa Lộc, Lộc Tồn thì số được hưởng nhà đất, hoặc dễ dàng tạo dựng.

Nếu có sao Văn Xương, Văn Khúc, Tấu Thư, Phượng Các thì chính mình làm nên sự nghiệp, nhà cửa rộng rãi, tốt đẹp, có năng khiếu về kiến trúc, thợ mộc, trang trí nội ngoại thất.

Có sao Thiên Hình, Quả Tú, Ân Quang thì giữ vững được nhà đất, nhưng hay sửa sang, bày trí, hoặc hay thay đổi nơi ăn chốn ở. Có người thân để lại nhà đất cho mình, hoặc được chia chác, hoặc được trợ cấp.

Nếu ngộ Long Trì, Mộc Dục, Thanh Long thì nhà đất ở gần vùng thung lũng, ao, hồ, đầm, kênh, mương, suối, lạch, sông, biển, đập, cơ quan cấp thủy.

Có sao Đào Hoa, Hồng Loan, Tấu Thư, Phượng Các thì sớm có nhà đất, và nhà đẹp, hoặc vùng đất tươi tốt, đông người.

Có sao Đế Vượng thì nhà ở thịnh vượng.

Có sao Địa Kiếp, Địa Không, TUẦN, TRIỆT, hoặc Đại Hao hay Tiểu Hao dù có tổ nghiệp để cho cũng bán hết, hoặc phải bỏ đi ở nơi khác, chậm có nhà đất, hay thay đổi nơi ăn chốn ở. Dễ gặp sự phiền lòng trong việc mua bán nhà đất, hoặc bị thiên tai, ở thuê, ở mướn, cầm cố nhà đất, bị trưng dụng, tranh chấp, nội bộ bất hòa.

Nếu có Thiên Khốc hoặc Thiên Hư thì nhà cửa bị mối mọt, hoặc đồ đạc trong nhà dễ bị hư hại.

Gặp sao Bạch Hổ là nhà cũ để lại cho mình chính mình mua nhà cũ của người khác.

Cung Điền Trạch ở Mão

Có sao Tham Lang đồng cung

Có nhà đất của tiền nhân để lại, cũng không được hưởng, phải tự tay gầy dựng ở xứ người, kiếm tiền chật vật khó khăn.

Nói chung sao Tử Vi cùng Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật thì có nhiều cửa nhà và đất.

Nhưng nếu lại gặp thêm các sao Kình Dương, Đà La, Linh Tinh, Hỏa Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, dẫu có cửa nhà, đất đai thì cũng bán hết rồi lại có.

Tử Vi hợp với hành của Mệnh và gặp các sao đồng cung khác cũng hợp với hành của Mệnh thì có nhiều nhà nhiều đất đai.

Người mạng Hỏa gặp Tử Vi, ở Cung Điền Trạch, nếu đi cùng Phượng Các, Thiên Hỷ, và Hỷ Thần thì tạo được nhiều nhà đất, hoặc đẹp đẽ.

Nếu Mệnh có nhiều sao Tài như là Lộc Tồn, Hóa Lộc thì lại có nhiều thêm lên.

Nếu có Hỷ Thần, Thiên Hỷ, Tấu Thư, Văn Xương, Văn Khúc lại cùng với Địa Không, Địa Kiếp thì tổ nghiệp để lại cho bao nhiêu cũng bán hết nhưng lại tạo được đủ số bán đi.

Như Mệnh có Thiên Không, mà Cung Điền Trạch có Tử Vi gặp TUẦN, TRIỆT là người ấy bỏ làng đã hai đời rồi.

Cung Điền Trạch ở Thìn

Có sao Thiên Tướng đồng cung

Là số có nhiều nhà đất, hoặc dễ có nơi ăn chốn ở, càng ngày càng phát đạt.

Cung Điền Trạch tối kỵ gặp sao Linh Tinh, Hỏa Tinh và Tang Môn nếu gặp 3 sao ấy hay bị cháy nhà, hoặc bị thiên tai, chiến tranh làm cho hao mòn, mất mát. Nhưng nếu gặp TUẦN, TRIỆT án ngữ thì chỉ là tai nạn nhỏ, nhưng cơ nghiệp nhà đất cũng phải có lần bị tiêu hao, dứt khoát không thể có nhà lớn lao được.

Cung Điền Trạch ở Tỵ

Có sao Thất Sát đồng cung

Là số di sản nhiều. Nhưng nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung thì tạo được nhiều nhưng đến đời con của mình sẽ không còn được bao nhiêu, hoặc trong nhà có đứa hoang phí, yểu tử, tật nguyền, hay đau ốm.

Nói chung sao Thất Sát là sao thường gây bất lợi về điền sản, hoặc chậm có của, hoặc không có di sản, không hưởng di sản, hoặc phải bán điền sản, hoặc hay thay đổi nơi ăn chốn ở, hoặc phải bị mất điền sản (truất hữu), hoặc phải tự lập. Cần phải có các sao tốt thì nhà đất mới vững vàng, yên ổn.

Ngoài ra vì sao Thất Sát ở Cung Điền Trạch, thì Cung Mệnh bao giờ cũng có sao Cự Môn, là sao ám, chủ sự biến động, hay tính toán, hay lo. Cho nên bất luận sao Tang Môn đóng ở cung nào, mình sẽ có nhà đất, hoặc có sự liên hệ về nhà đất với cung có sao Tang Môn tọa thủ. Sự tốt hay xấu, thuận lợi hay khó khăn, xung đột, nhiều hay ít về nhà đất, giữ của được hay không, làm ăn có giàu hay nghèo khổ, cực nhọc đều tùy thuộc ở cung có sao Tang Môn.

Tương tự như vậy Nếu Như Cung Điền Ở Ngọ cũng giống như Cung Điền Ở Tý khi có sao tử vi, tuy nhiên ở Ngọ Tử Vi Miếu Địa nên tốt hơn, ở các cung Thân cũng giống như cung Dần, ở Cung Dậu cũng giống như ở Cung Mão, ở Cung Tuất cũng giống như ở cung Thìn và ở cung Hợi cũng giống như ở Cung Tỵ

Thông thường Tử Vi cư điền thì đương số sau này dễ thời dước Phật về thờ tại gia hoặc là những người có duyên với tâm linh như Đạo Mẫu thì sẽ thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thờ Phật và Mẫu.

Trần Chung

Trần Chung là một chuyên gia trong lĩnh vực tử vi, phong thủy, và kinh dịch. Tôi đã học tử vi tại Tử Vi Nam Phái. Tôi nhận luận Giải Lá Số Tử Vi chuyên sâu, tư vấn phong thủy, hóa giải căn số cơ hành qua Zalo: 0917150045


Cập nhật lần cuối 1 tuần trước

Bài viết liên quan

Những Bộ Sao Dâm Tinh, Ái Tình & Ngoại Tình Trong Tử Vi

Những Bộ Sao Dâm Tinh, Ái Tình & Ngoại Tình Trong Tử Vi

Trần Chung
Trần Chung 1 năm trước

Trong khoa tử vi có khoảng 70 sao chỉ tính chất đào hoa, dâm tinh, ái tình và tình dục nặng. Mỗi sao có biểu thị trạng thái dâm tinh theo cách khác nhau.

Sao Cự Môn Đi Cùng Không - Kiếp, Kình - Đà, Linh - Hỏa

Sao Cự Môn Đi Cùng Không - Kiếp, Kình - Đà, Linh - Hỏa

Trần Chung
Trần Chung 1 năm trước

Ngay từ đầu đã nói rằng Cự Môn là Hung tinh, chủ thị phi-ám muội “minh tranh ám đấu”. Bởi vậy, khi phối với Hung-Sát tinh thì đương nhiên là KHÍ CÁCH, tức là sẽ bị phá cách nặng mà cổ nhân phê rằng

Luận Về Cung Tử Tức Trong Khoa Tử Vi

Luận Về Cung Tử Tức Trong Khoa Tử Vi

Trần Chung
Trần Chung 1 năm trước

-Nếu như nói tiền vận, trung vận của mỗi lá số ứng với mệnh tài quan, thì nhắc tới hậu vận, chúng ta nói ngay tới cung tử tức. Ngày xưa các cụ nặng chuyện con trai, tục lệ trọng nam khinh nữ đi kèm những tư tưởng nặng nề của nho giáo khiến cho nữ giới bị đè xuống tầng thấp nhất.