Phú Tử Vi Xem Vận Hạn

0

Nội dung chính [Hiện]

Trong tử vi việc xem hạn là rất khó khăn, không phải lúc nào xem cũng ứng hạn, việc luận giải phải kết hợp nhiều yếu tố khác nhau từ cung mệnh, cung tật, cung phúc, đại hạn, tiểu hạn…. thời xưa cha ông ta đã đúc kết một số vận hạn qua vần thơ để lưu lại đời sau, mời các bạn tham khảo.

phú xem hạn tử vi

phú xem hạn tử vi

Phú đoán Vận Hạn

Hạn hành giá đoán mà xem
Phân chia hai loại sáng đêm phân tường
Một là hỷ tín uyên ương
Hai là nạn ách dặm trường xác thân.
Xét hành tại mệnh,an Thân
Xét thêm cung Tật thêm phần sinh cung
Ba nhìn đại vận cát hung
Bốn xem Tiểu hạn trùng phùng ra sao
Năm là Thái Tuế nhìn vào
Những sao lưu động, hồng đào chớ quên.
Long trì phượng các hai bên
Hồng Loan thiên hỷ lại xen Cái phùng
Tả phù-Hữu Bật Thanh Long
Liêm Trinh một hướng, lại dòng tướng tinh
Âm dương đôi ngả phâm minh
Thai tinh, Đới Mộc thực tình khó sai.
Cô thần quả tú những loài
Hạn lâm đến đó mấy ai lấy chồng?
Rồi xem đến đất Thiên Không
Phục Binh, Kiếp Sát dặn lòng thêm lo
Hình Kỵ rồi đến Thiên Cơ
Phong tinh ấn mã rồi là tấu thư
Hỷ Thần rồi lại Đường Phù
Lộc tinh quyền ấn mới là tin vui
Rồi bàn đến sự hên xui
Ách tai cơ thể xem vui thế nào?
Kiếp không đến ngộ hồng đào
Thai tinh ngộ Kỵ có nào yên thân?
Nhất sợ đến hạn Tướng Quân
Tuần không triệt lộ phân thân ngoài đường
Bạch hổ ấy có đau thương
Tang môn điếu khách gia môn bất hoà
Hoặc là nhiễu sự tang ma
Âm dương luận cách mẹ cha luỵ phiền
Thiên Hình nạn ách liên miên
Mã tinh nhập hạn lag miền tay chân
Song Kỵ nhập hạn đến gần
Tiếng tai ắt bị mấy phần tiếng tai
Tham Lang bạch hổ các loài
Phòng ngay thú cắn chớ sai đâu mà
Hoả hình thiên việt thiên la
Phòng ngay lửa điện mới là kẻ tinh
Kỵ tinh giáp kỵ phân minh
Hạn hành đến đó gia đình bi ai
Phá Quân hạn đến hao tài
Thêm anh Điếu Khách trách ai do mình?
Thất sát hạn bất thình linh
Xét thêm Hoả ấy Linh tinh
Xét thêm đà mã, kình dương nhiều bề
Hạn hành Tấu Tuế lại chê
Quan toà đứng giữa hai bề phân chia
Tang môn ngộ Hoả chẳng vừa
Phòng ngay cháy bỏng khá ngừa hoạ hung
Lưu Hà sông nước phải phòng
Thiên Hình Kiếp sát vào tròng công môn
Đãn hiềm Tam hạn càn khôn
Lâm nguy Bạch Hổ đến gần Tài cung
Thái Tuế ấy chính điềm hung
Khốc hư nhập hạn phải phòng ách tai
Giải thần nhập hạn những ai
Thêm anh Thiên Hỷ thiên thai cõi đường
Trên đường tiễn biệt Tây Phương
Tử Vi là tượng giáo gươm Đế Toà
Thiên Mã ấy tượng long xa
Thiên Khôi thầy pháp, cùng là Thầy mo
Thiên Trù ấy cỗ thật to
Có mưa có gió khốc hư cùng nhà
Thiên Hỷ là nến đàn ca
Quan đới ấy có phải là dây đai
Tham lang cúng thịt mấy ai
Tấu thư ấn tín, chớ sai một điều.