Phú Tử Vi Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

0

Nội dung chính [Hiện]

Mình có sưu tầm một số phú đoán tử vi của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm rất hay, xin chia sẻ một đoạn để các bạn tham khảo.

Phú tử vi trạng trình

Phú tử vi trạng trình

Tử Phủ Đồng cư Dần Thân

Trọn Đời phúc hậu mười phân vẹn mười

Tham Lang thìn tuất sửu mùi

Hanh phùng linh hỏa có tài Đốc binh

Đồng Âm cư ngọ ngộ Kình

Trọng thân biên trấn, uy danh nghiêng trời

Dần Thân mừng có Đồng Lương

Tốn nhờ nét đất văn chương chuyên cần

Thất sát đắc địa dần thân

Binh mã tướng ấn bá quân tôn sùng

Phá Quân tý ngọ hai cung

Lập lên cơ nghiệp ở vùng ngoại hương

Thiên lương ngộ thương lại bàn

Khôi khoa gồm đủ vững vàng dài lâu

Tử vi cư ngọ sang giàu

Đẩu Quân tả hữu công hầu bá vương

Cơ Lương thìn tuất văn chương

Khôi khóa tấu việt hội trường quan giai

Số người văn võ toàn tài

Vũ khúc thìn tuất chiếu ngoài văn chương

Dần cung cự môn thái dương

Quan phong tam đại đường đương đai cân

Liêm Trinh đắc địa tại Dần

Công danh giữa chốn ba quân ai bì

Âm Dương Hợi, Mão thiền thừ

Giao lưu quá hảo phúc dư đời đời

Thái Dương chính ngọ sáng ngời

Tuy rằng thượng cát hậu lai kém phần

Tham lang gặp quý tinh là phúc tinh

Gặp ác sát tinh là họa tinh

Chính vị 14 phân minh

Lại xem các vị trung tinh thế nào

Vượng địa lợi hướng ra sao

Nhược bằng hãm địa phần nào kém đi

Lục hại hung sát phá nguy

Vượng địa lạc hướng liệu bề đoán xem

Bệnh phù thái tuế rõ ràng

Sửu mũi thìn tuất gặp lương lại lành

Phá Quân hãm địa Điền Tài

Tử Vi bán hết lưu lai tổ điền

Thiên cơ chiếu ở phương đoài

Có người lấy của Phật đài họa to

Âm nhân, Đà Hổ, Tuế gia

Trước sau chợt thấy Huyên Hoa rạng rời (mẹ chết)

Lỗ tai điếc lác lo phiền

Kình – Đà, Không – Kiếp cư miền mệnh cung

Miệng ấp úng nói không ra tiếng

Vì tuế đà riêu cái mệnh viên

Nhật phùng hãm địa lưỡng long

Có người phương ấy vẫy vùng chết trôi

Tử Vi Tý Ngọ Dần Thân

Tả, Hữu, Long, Phượng quần thần trời ban

Tử Vi Đế Vượng đồng cư

Có tài thủ lĩnh cơ đồ nghênh ngang

Thiên Phủ mà ngộ khôi khoa

Du nhai thượng uyển xem hoa hạn này

Vũ Khúc thìn tuất sửu mùi

Khoa Lộc hối chiếu một đời giàu sang

Tý ngọ mão dậu Cự Cơ

Song Hao hóa lộc giàu to nhất vùng

Tham Lang hạnh đắc trường sinh

Lại thêm đế vượng thọ ngang ông Bành

Tý ngọ mão dậu cơ quyền

Là người quyền biến song toàn tài hoa

Hổng đào hỷ hội Âm Dương

Một rằng đại hỷ,  hai rằng làm nên

Tý ngọ thìn tuất dần thân

Thiên Lương , quyền, lộc muôn phần giàu sang

Phá tý ngọ hội cát tinh

Lý ngư thoát đó, cất mình hóa long

Nhật Nguyệt tam quế đan trì

Xương Khúc khôi việt đến kỳ danh cao

Tý Ngọ, Khoa, Lộc Cự Môn

Xa gần đều nức tiếng đồn quý nhân

Thiên Đông cư Tuất hãm rồi

Nhưng mà đại quý cho người tuổi Đinh

Tướng Ấn, Hồng, Tấu, Quyền Hình

Rõ ràng Ấm tử, Thê vinh ai bì

Âm dương hãm ngộ tam không

Tuy rằng phản bội, Tây Đông sáng ngời

Lương khôi đồng việt hai tòa

Đến hai hạn đó thật là vẻ vang

Mão cung mệnh có Thái Dương

Việt khôi, tả hữu khúc xương chiếu vào

Tuổi giáp canh tân đại quý danh cao

Nếu ngộ tứ sát phần nào kém đi

Cung Hợi án mệnh Thái Âm

Bính đinh quý cách, quý nhân phú hào

Việt Khôi xương khúc chiếu vào

Ngộ kình đà hình kỵ phần nào kém đi

Hình, Mã, Hổ, Cái, Phượng, Long

Ai mà được cả ba cung chiếu vào

Số người sang quý ngôi cao

Khi ra võng tía, khi vào lầu son

Hình Hổ Cái Mã Tứ Linh

Cẩm bào, y hốt cung đình thảnh thơi

Long phượng lại ngộ riêu y

Duyên lành thuận lẻo, Sướng tùy lứa đôi

Ví bằng duyên đã định rồi

Công danh hạnh phát một đời giàu sang

Đào  hồng hỷ hội khôi khoa

Công danh tiến phát, duyên hòa đẹp thay

Âm dương đắc địa quý quang

Sanh duyên quyền quý số giàu sang số này

Thái Tuế, xương khúc, khoa quyền

Văn tài lỗi lạc khắp miền không hai

Âm dương mà ngộ hóa khoa

Dung nhan đẹp đẽ số hoa ưa nhìn

Mã Khốc Khách, Hổ, Tấu Thư

Văn nhân tài tử phát từ công cha

Hiên ngang đảm lược anh hùng

Tuyệt phùng Hỏa tại hơi cung rõ ràng

Ngộ mộ quyền tứ Mộ cung

Tu nhân tích đức lẫy lừng từ lâu

Lộc phùng tả hữu tài, quan

Đai vàng, hột ngọc vẻ vang vô cùng

Tang môn hội ngộ Thiếu Dương

Bình minh chiếu sáng trên nương dâu ngàn

Thiên lương cư ngọ mấy ai

Tướng ấn tả hữu toàn tài võ văn

Không kiếp tỵ hội hà hiềm

Công danh hoạnh phát đột nhiên sang giàu

Thai Cáo, xương khúc, khoa quyền

Công thành danh toại vẹn tuyền dài ghê

Tứ hung, bại sát chẳng hề

Ân quang hội ngộ tấu thư

Một lời nói, vạn lời thưa quế hòe

Khôi khoa văn việt tấu thư

Hương, Đình đua trí đã dư đỗ đầu

—— còn nữa ———

Trần Chung / tử vi cải mệnh