Nghi thức, bài cúng phóng sinh đúng cách và đơn giản

Theo dõi Tử Vi Cải Mệnh trên ico-google-new.png
  • Viết bởi: Trâm Lê
    Trâm Lê Tôi là người yêu thích về chiêm tinh học, tử vi, phong thủy cổ điển và hiện đại
  • 14 Lượt xem
  • Cập nhật lần cuối 26/10/2023
  • Reviewed By Trần Chung
    Trần Chung Trần Chung là một chuyên gia trong lĩnh vực tử vi, phong thủy, và kinh dịch. Tôi đã học tử vi tại Tử Vi Nam Phái. Tôi nhận luận Giải Lá Số Tử Vi chuyên sâu, tư vấn phong thủy, hóa giải căn số cơ hành qua Zalo: 0917150045

Phóng sinh hay phóng sanh là cứu những con vật bị nhốt và sắp bị giết chết để lấy thịt. Chúng ta bỏ tiền ra để mua những con vật sắp bị giết oan, thả tự do cho chúng.

Phóng sinh hay phóng sanh là cứu những con vật bị nhốt và sắp bị giết chết để lấy thịt. Chúng ta bỏ tiền ra để mua những con vật sắp bị giết oan, thả tự do cho chúng.

Nghi thức, bài cúng phóng sinh đúng cách và đơn giản

Trong kinh Phạm Võng, đức Phật dạy: “Người con Phật vì lòng từ bi mà làm việc phóng sinh và khuyên bảo người khác làm. Nếu thấy người đời sát sinh thì nên tìm cách cứu cho chúng được thoát khỏi nạn khổ.”

1. Nguyện hương

Hôm nay có thiện nam tín nữ pháp danh là…. phát tâm mua chuộc mạng sống các loài vật như cá, chim, đây để phóng sinh. Cúi mong Tam Bảo thường ở mười phương từ bi quang giáng đàn tràng này để gia hộ cứu giúp cho các chúng sinh đây thoát khỏi cảnh chết chóc, do con người và các loài vật, ăn nuốt lẫn nhau.

Ngưỡng nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo từ bi quang giáng đàn tràng này chứng minh gia hộ. (OOO) (3 lần).

2. Tán dương giáo pháp

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy xin trì tụng
Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần) O

3. Tán Phật

Đại từ đại bi thương chúng sinh.
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (OOO)

4. Đảnh lễ Tam Bảo

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) (OOO)

5. Chúng sinh chim (cá)… sám hối

Chúng sinh chim (cá)…….. lỡ tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thỉ tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra.
Hôm nay thảy đều xin sám hối. Nam-mô Bồ-tát cầu sám hối. (3 lần)

6. Văn phóng sinh

Này hỡi các loài cầm thú,
Lắng tai nghe rõ những điều dạy răn.
Dù là bơi trước lặn sau,
Bay cao hay thấp cũng chung một nồi.
Các ngươi thường gặp nạn sát sinh,
Khó giữ an toàn mạng sống này,
Hôm nay nhờ gặp thiện nhân,
Cứu ngươi thoát khỏi, chết trong ngậm ngùi. Vậy ngươi hãy hồi đầu quy Phật,
Và dốc lòng quy Pháp, quy Tăng.
Quy rồi tội chướng sạch dần,
Nhờ tu phước đức tâm bừng sáng trong.
Xin đại chúng ra tay cứu khổ,
Phát tâm cầu Phật độ chúng sinh,
Cùng nhau dốc một lòng thành,
Cầu cho ra khỏi si mê đọa đày.

7. Chúng sinh chim (cá)… quy y

– Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Phật

– Chúng sinh Chim, (cá). quy y Pháp

– Chúng sinh Chim, (cá). quy y Tăng

– Chúng sinh Chim, (cá) quy y Phật, bậc phước trí vẹn toàn.

– Chúng sinh Chim, (cá) quy y Pháp, đạo giải thoát si mê.

– Chúng sinh Chim, (cá) quy y Tăng, bậc tu hành chân chính.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (OOO)

– Chúng sinh Chim, (cá)… tự quy y Phật: Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng.

– Chúng sinh Chim, (cá)… tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển.

– Chúng sinh Chim, (cá)… tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại.

8. Nguyện cầu an lành

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.
Hết thảy sáu thời, đều an lành.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ.
Hết thảy sáu thời, đều an lành.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ,
Hết thảy sáu thời, đều an lành.
Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. (OOO)

9. Chí tâm hồi hướng

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Nguyện đem công đức phóng sinh này.
Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sinh.
Đều trọn thành Phật đạo.(OOO)

Thích Đạt Ma Phổ Giác!

Phóng sanh không nên đặt trước

Nếu thấy người giết hại chúng sanh, nên nỗ lực cứu, nếu không thể cứu, thì nên khởi tâm từ vì họ mà niệm Phật trì chú, cầu mong họ cởi mở oán kết, vĩnh viễn đoạn duyên ác. Đó là thấy người khác đang sát sanh, thí dụ như quý vị ra chợ thấy người bán cá, bên cạnh là những con cá sắp bị giết, quý vị có mang theo tiền, liền gấp rút mua chúng để đi phóng sanh, đó là nỗ lực có thể cứu, công đức này rất lớn.

Phóng sanh không nên đặt trước với người ta là để ba ngày sau tôi mua chúng, đem ra bờ biển, tôi đi thả. Khi quý vị đến thì họ bắt để đưa cho quý vị thả, đó không phải là phóng sanh, đó là hại sanh.

Thà quý vị không phóng sanh, thì chúng còn không bị bắt; mỗi lần quý vị phóng sanh, thì họ liền đi bắt, đây gọi là hại sanh mạng rồi.

Thật sự phóng sanh, thì quý vị bất ngờ đến chợ, người ta không có chuẩn bị, quý vị thấy đều nhanh chóng mua để đi phóng sanh, như vậy thì công đức rất lớn. Giả sử không có khả năng cứu, vì quý vị không mang theo tiền, hoặc là không đủ tiền để mua, không có cơ hội, quý vị không thể cứu được chúng, thì cũng cần khởi tâm từ bi, vì chúng mà niệm Phật, vì chúng mà trì chú.

HT. Tịnh Không!


May mắn kỳ lạ nhờ phóng sinh: Chuyện có thật về cá Diêu Hồng

Đó là một buổi trưa độ giữa tháng 7, khí trời oi bức, ngột ngạt siết lấy tâm khảm tôi. Bao nhiêu bộn bề lo toan của cuộc sống. Những khoản nợ chất chồng, làm cho đầu óc tôi không bao giờ được thanh thản, có đêm rất khó chợp mắt.

Căn nhà tôi thuê để buôn bán trái cây thật sự không hợp địa thế, càng cố cầm cự càng thêm khó khăn. Bỏ hai mươi triệu ra sửa chữa, lẽ nào vốn không thu lại được mà nuôi miệng càng thêm khó.

Kế bên nhà tôi có một tiệm tạp hóa. Tôi thường mua đồ về nấu bữa tại đây chứ ít khi đi chợ. Hôm ấy, trong cái thùng nước chỉ còn đúng một con cá diêu hồng. Lẽ ra là tôi sẽ mua về chiên xù cho bữa cơm trưa.

Nhưng thọc tay vào thùng thì cá chạy lăn xăng không sao bắt được. Thọc cả hai tay vờn cá như mèo vờn chuột mà cá giẫy đành đạch và đều thoát ra. Nghĩ cũng phải, con người biết mình sắp chết còn tìm cách cứu thân. Con vật nó cũng như vậy mà thôi, thôi thì ta thử xem con cá này như thế nào vậy. Tôi không cố đuổi bắt nữa mà lấy tay ra khỏi thùng nước, buông một lời bâng khuâng mà khiến ai đang mua đồ nghe thấy cũng cười:

” Cá ơi, nếu quả thật cá có trí tuệ thì cá hãy nằm yên, nếu ta nâng cá lên lòng bàn tay mà cá không giẫy giụa ta sẽ phóng sinh cho cá về sông”.

Diệu kỳ thay, con cá nằm im trong nước, chỉ một bàn tay tôi thôi và có thể luồn xuống nâng cá lên, nó nằm im bất động trong lòng bàn tay tôi. Bàn tay tôi chỉ xòe ra và không cầm nắm gì cả.

Để yên thật lâu cá vẫn nằm im, cô chủ tiệm rất đỗi ngạc nhiên. Tôi cho lên cân rồi bảo cô tính tiền, con cá ba mươi tám ngàn. Cô bông đùa bảo tôi sao mà sang thế, rồi tôi cho con cá vào cái bọc lớn đựng đầy nước.

Tôi lấy xe máy chở đi thẳng ra sông. Tôi dựng xe trên cầu, bắt con cá ra rồi hứng nó trên bàn tay mà đi một con dốc chừng 100 mét.

Tôi bảo cá đừng giẫy, tôi sắp thả cá về sông rồi. Suốt quãng đường đi cá nằm như chết rồi trên bàn tay tôi. Tới sông, tôi không thả ngay xuống nước mà đặt cá trên một thảm cỏ, hướng đầu cá ra sông và nói:

– Phía trước là nước sông, cá hãy trườn tới đi!

Lạ thay, lần này tôi thật sự đã tin con cá mình sắp thả nó có thể nghe và hiểu những gì tôi nói. Khi vừa dứt câu cá uốn áy trườn đi cho đến khi rơi tõm xuống nước. Khi cá về nước, chuyện tưởng như đã dừng ở đây nhưng không.

Cá nổi lên mặt nước, ngớp nước thở, ngoảnh đầu nhìn người vừa phóng sinh cho mình ở trên bờ. Giờ thì tôi đã thật sự tin vào những gì mình nghĩ về con cá này rồi. Cá vẫn nổi mình không rời bờ, tôi vội ngồi xuống và chạm tay xuống nước cất lời:

– Thôi, về sông rồi cá hãy đi đi, ở đây không khéo người ta thấy lại bắt lại thì uổng công ta phòng sinh.

Con cá phẩy đuôi một cái, ngụp xuống nước rồi bơi mất hút ra giữa dòng sông.

Ai nói loài vật không tham sống sợ chết. Ai nói chúng ngu xuẩn đần độn. Câu chuyện cũng được mấy ai tin là thật! Bởi lẽ, họ chưa có duyên được gặp những con vật thông minh, hiểu được tiếng người nên sinh lòng ngờ vực.

Kỳ thực, sau khi thả con cá này, qua ngày hôm sau, ba tôi điện thoại báo tin ba trúng bốn tờ vé số giải 30 triệu cho mỗi tờ. Ba tôi cho tôi 40 triệu để trả nợ. Cuối tháng đó ba lại trúng thêm sáu tờ cũng giải tương đương như thế. Tức là một trăm tám mươi triệu chưa trừ thuế thu nhập theo quy định của Nhà Nước, ba lại cho tôi 30 triệu để trả nợ.

Cuộc sống có những cái rất đổi diệu kỳ, có những việc làm nho nhỏ nhưng vô tình tạo nên một phước đức lớn. Có ai ngờ ba tôi bơm xe vá ép chạy vay từng bữa cơm thế mà mua thiếu bốn tờ lại trúng, ba sợ không có tiền trả nên không lấy. Bà vé số dúi vào túi ba ép mua mặc dù không nhận được tiền liền mà vẫn bán.

Nếu không có phước đức này ngần số tiền ấy, lãi mẹ đẻ con, vay tiền nóng bạc 20 có thể tôi làm không trả nổi với cái địa thế buôn bán ế ẵm như thế này.

Đăng bình luận thành công! Quản trị viên sẽ phản hồi đến bạn!

Bài viết liên quan

Vong Linh Nhập Về Người Trần, Một Số Vấn Đề Cần Biết

Vong Linh Nhập Về Người Trần, Một Số Vấn Đề Cần Biết

Tôi xin giới thiệu đến các vài đều băng khăn trong các vấn đề trong vong linh được về phần xác trong những người có căn, hay những người mới chập chửng vào con đường làm phước cho bá tánh. Đây là kinh nghiệm của bản thân trong suốt quá trình làm phước cứu dân độ người.

Âm Binh Là Gì, Hiểu Đúng Về Âm Binh

Âm Binh Là Gì, Hiểu Đúng Về Âm Binh

Trước tiên tách từ ”binh” ra khỏi từ âm binh và binh gia. Xét riêng từ ”binh” có thể hiểu như là binh lính, một tập hợp có khả năng chiến đấu, có tính cách thi hành nhiệm vụ nào đó, do người chỉ uy giao phó.

Nháy Mắt Trái Ở Nam & Nữ Là Điềm Báo Tâm Linh Gì?

Nháy Mắt Trái Ở Nam & Nữ Là Điềm Báo Tâm Linh Gì?

Liệu việc nháy mắt ở nam, nữ có phải là thông điệp gì từ vũ trụ gửi đến? Có điềm báo gì trước từ việc mắt trái ở nam, nữ giật không? Qua bài viết dưới đây, các bạn hãy cùng chúng tôi giải mã điềm bị nháy mắt trái giật là điềm báo gì nhé.